BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koschany Rafał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Pograniczność sztuki i filmoznawstwo interdyscyplinarne : przykład poezji "filmowej"
The Borders of Art and Interdisciplinary Film Studies : an Example of Film Poetry
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 79-91, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
, Interdyscyplinarność, Kinematografia, Sztuka
, Interdisciplinarity, Cinematography, Art
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie interdyscyplinarności filmoznawstwa, skupiając uwagę na obecności tematu filmu w poezji.

The starting point of this reflection is to emphasize that the first theories of film were interdisciplinary, which was determined by the nature of film as a synthetic art. However, as the time goes by, we can observe a reverse tendency: now other fields of art are becoming film-like. Therefore, it is necessary to theoretically analyze this borderline between different fields of art and, consequently, the interdisciplinarity of film studies. In this article I analyze Polish poetry which owes much to film on many levels. This poetry can be classified based on two main criteria: the subject (the presence of cinema itself, directors, actors, and particular films in this poetry) and the substance. Apart from historical and theoretical literary problems, the main aim of studying film poetry is culture as such, namely: the presence of the media in everyday life, film consciousness, the ways of perceiving reality and, finally, the shape of imagination which I call film imagination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Balázs B. (1957), Kultura wizualna, przeł. R. Porges, [w:] tegoż, Wybór pism, red. A. Jackiewicz, Warszawa
 2. Giżycki M. (1986), Walka o film artystyczny (X). Teksty z lat dwudziestych i trzydziestych. Tytus Czyżewski (1880-1945), "Iluzjon", nr 3
 3. Hauser A. (1974), Pod znakiem filmu, [w:] tegoż, Społeczna historia sztuki i literatury, t. II, przeł. J. Ruszczycówna, Warszawa
 4. Helman A. (1978), Kategorie świadomości filmowej i jej znaczenie dla badania dziejów refleksji nad filmem, [w:] Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej, red. A. Helman i W. Godzic, Katowice
 5. Helman A. (1979), Komparatystyka i integracja w filmoznawstwie współczesnym, [w:] Analizy i syntezy. Z badań porównawczych nad filmem, red. A. Helman, A. Gwóźdź, Warszawa - Kraków
 6. Helman A. (1998), Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań
 7. Hopfinger M. (2003), Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa
 8. Jaworski K. (2010), Zabawy medialne w poezji polskiej po roku 1989 (kilka uwag z perspektywy uczestnika i obserwatora), [w:] Literatura w mediach. Media w literaturze. Doświadczenie odbioru, red. K. Taborska, W. Kuska, Gorzów Wielkopolski
 9. Koschany R. (2002), Chaplin jako Charlie. Od figury kina do figury poetyckiej. "Kwartalnik Filmowy", nr 37-38
 10. Kurek J. (1976), Metaforyzacja i zbrodnie przymiotnika, [w:] Zmierzch natchnienia? Szkice o poezji, Kraków
 11. Lewicki B.W. (1965), U podstaw porównawczych badań nad sztuką. (Filmoznawcza propozycja badawcza), "Kwartalnik Filmowy", nr 1
 12. Madej A. (1979), Między filmem a literaturą. Szkic o powie ci filmowej, [w:] Film polski wobec innych sztuk, red. A. Helman i A. Madej, Katowice
 13. Marquez A. (1979), The Cinematic Imagination in Thomas Pynchon's "Gravity's Rainbow", "Rocky Mountain Review of Language and Literature", Vol. 33, No. 4
 14. Między słowem a obrazem (2005), red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków
 15. Murray E. (1972), The Cinematic Imagination: Writers and the Motion Pictures, New York
 16. Od Cervantesa do Pereza-Reverte'a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej (2011), red. A. Helman, K. Żyto, Warszawa
 17. Otto W. (2007), Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań
 18. Porębski M. (1983), Szacowna metryka kina, rozmowę przepr. W. Wertenstein, "Film" 1976, nr 22, [w:] tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków
 19. Pytaszowie E. i M. (1978), Poetycka podróż w świat kinematografu, czyli kino w poezji polskiej lat 1914-1925, [w:] Szkice z teorii filmu, red. A. Helman i T. Miczka, Katowice
 20. Stern A. (1959), Film w poezji, [w:] tegoż, Wspomnienia z Atlantydy, Warszawa
 21. Werner A. (1992), Literatura a film, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodza et al., Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu