BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Aleksandra (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Mazur Robert (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kramarz Paweł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowych
Possibilities of Tourist Development in the Area of Dobczyce Reservoir and the Raba River - a Questionnaire Study
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 15, s. 279-285, tab., ryc., bibliogr. 8 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
Słowa kluczowe
Ekoturystyka, Użytkowanie zasobów wodnych, Badania ankietowe
Ecotourism, Use of water resources, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób odwiedzających rejon zbiornika dobczyckiego. Celem ankiety było zbadanie ich oczekiwań. Badania miały charakter wstępny, ale wyniki mogłyby być pomocne we wskazaniu kierunków rozwoju. Badania przeprowadzono we wrześniu 2007 r.[...] Ankietowanych pytano o częstość wizyt na terenie Dobczyc oraz Jeziora Dobczyckiego, środki lokomocji, jakimi przybyli, ocenę czystości wody oraz zagospodarowania terenu, a także propozycje ulepszeń. Dwa pytania dotyczyły zwierząt i roślin zauważonych w pobliżu zbiornika. Pytania miały charakter zamknięty (wybór jednej lub więcej z gotowych możliwości) lub półotwarty (możliwość dodania własnej odpowiedzi). Otwarty charakter miało pytanie o obserwacje fauny i flory. Istotność statystyczną różnic pomiędzy grupami respondentów sprawdzano testem chi kwadrat.(fragment tekstu)

The Dobczyce Reservoir on the Raba River is the main source of drinking water for the city of Krakow. This function requires very good water quality, which consequently limits other functions. The debate whether to allow certain forms of recreation has been taking place for a long time. The paper presents the results of a questionnaire survey conducted among the visitors of the area. People asked about their way of spending time over the reservoir, the most often chose the option "other" (78%), among which the most often was walk (24%). Sunbathing was mentioned by 46%, water bathing by 32% (despite the ban), angling by 18%, and water sports by 12%. The numbers do not sum up to 100, because the visitors could choose more than one option. 68% respondents regarded the cleanliness of water as very good, good or rather good. The management in the area was assessed much worse: 66% regarded it as rather unsatisfactory or unsatisfactory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benninghoff C., Pardos M., Thomas R.L., Dobrowolski J., Dominik J., 1997, Toxicity of waste water in the Region of Krakow evaluated with the standard algal test Raphidocelis subcapitata and the new Hydra attenuata bioasseys, [w:] Anthropogenic Changes of the Content of Elements in the Environment and Human Food Chain, AGH, Kraków
  2. Rakoczy A., 2005, Rola Zbiornika Dobczyckiego w realizacji idei zrównoważonego ekologicznie rozwoju, praca dyplomowa pod kierunkiem A. Wagner, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków
  3. Mitko M., 2006, Ekoturystyka szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego. Przykład projektu realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III C. [dokument elektroniczny], www.malopolska.uw.gov.pl/ZPORR/doc/Ekoturystyka-szansa_rozwoju_gmin_wokol_ Zbiornika_Dobczyckiego.pps
  4. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr LXV/557/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.10.2006 [dokument elektroniczny]: www.wrotamalopolski. pl/NR/rdonlyres/D3D63BC9-D106-4A80-B6F3-1C60C9ACF309/236058/LXV_557_06_ Strategiarozwoju_zalacznik.pdf
  5. Wagner A., 2002, Possibilities of using selected small and medium size water ponds in the Cracow region for environmentally friendly recreation and ecotourism, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 393, Inżynieria Środowiska, z. 23, s. 233-244
  6. Wagner A., 2002a, The estimation of the state of bathing resorts in Kryspinów and Przylasek Rusiecki by the residents of Cracow, Pol. Journ. Env. Stud. 11., Supl. I, s. 10-14
  7. Wagner A., 2006, Rola zbiorników wodnych w zrównoważonym rozwoju na przykładzie gminy Niepołomice, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 434, Inżynieria Środowiskowa, z. 28, s. 203-208
  8. Wilk-Woźniak E., 1998, Late autumn mass development of Woronichinia naegeliana (Cyanophyceae) in a dam reservoir in Southern Poland, Biologia, 53(1), 1-5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu