BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Region Azji najatrakcyjniejszym, choć ryzykownym miejscem lokowania BIZ na świecie w XXI w.
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju., 2012, s. 113-148, tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Handel międzynarodowy, Rozwój gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Specjalne strefy ekonomiczne, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje bezpośrednie
World economy, International trade, Economic development, Foreign investment, Special economic zones, International corporation, Direct investments
Kraj/Region
Azja, Chiny, Indie
Asia, China, India
Abstrakt
Na gospodarczej mapie świata zauważamy poważne zmiany. Kraje najwyżej rozwinięte znalazły się w stagnacji, a kraje rozwijające się utrzymały wysoki wzrost. Dwa najważniejsze podmioty kontynentu azjatyckiego, tj. Chiny i Indie wyrastają na czołowe potęgi gospodarcze nie tylko w regionie Azji i Pacyfiku, ale całego świata. Warto zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku Chin, jak i gospodarki Indii specyfiką ich gospodarek jest sposób przyciągania kapitału zagranicznego z całego świata. (...) Drugim po handlu towarami ważnym elementem w rozwoju gospodarczym Chin są inwestycje i zaangażowanie kraju w ekspansję w tym kierunku. Jest to kraj przyciągający zagraniczny kapitał, jak również sam intensywnie inwestujący na całym świecie. W pierwszej kolejności zostanie omówiony napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) do kraju, ponieważ to import kapitału z zagranicy stał się głównym determinantem rozwoju gospodarki narodowej Chin. Proces ten rozpoczął się już na przełomie lat 70. i 80. XX w., od kiedy BIZ stały się nieodłącznym elementem wzmacniającym konkurencyjność i atrakcyjność państwa na arenie międzynarodowej. Pomimo wciąż istniejącego braku przejrzystych ram regulacyjnych, wszechobecnej korupcji i niewykwalifikowanej siły roboczej kraj ten wciąż stanowi wyzwanie dla zagranicznych inwestorów i stale przyciąga międzynarodowych przedsiębiorców. Aby uporać się z problemem niedoboru wykwalifikowanych pracowników rząd stosuje wiele rozwiązań, m.in. zwiększa wydatki na edukację. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Sporek T., Chińsko-hinduska współpraca gospodarcza na przełomie XX i XXI wieku, w: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67, Wrocław 2009.
 2. Starzyk K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2001.
 3. Dobrzeniecki K., Kałduński M., Rozwój gospodarczy Chin a modernizacja prawa, w: Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. Kubicka J., Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji - wybrane aspekty, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 5. Wroński G., Smok czy panda ? Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, red. J.Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 6. Business Environment: China, Euromonitor International, 22.03.2010.
 7. World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, New York, Geneva 2007.
 8. Dziembała M., Special Economic Zones and their significance for economic development of China and its regions, w: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 67, Wrocław 2009.
 9. Sporek T.. Wymiar mocarstwowości Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej na przełomie XX i XXI wieku, w: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 10. Baj L., Miączyński P., Kostrzewski L., Wejście smoka: Musimy tam być, chociaż to trudne, "Gazeta Wyborcza", 29.07.2010.
 11. Pełka W., Globalne implikacje rozwoju gospodarczego Chin, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, T. 1, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 12. Foreign Direct Investment in China: Challenges and Prospects for Regional Development, OECD 2002.
 13. Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Skulska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 14. Białowąs T., Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, w: Współczesna gospodarka światowa, red. B. Mucha-Leszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 15. World Investment Report 2009.
 16. Adisu Kinfu, The Impact of Chinese Investment in Africa, "International Journal of Business and Management" 2010, Vol. 5, No. 9.
 17. Uraziński G., Chiny kupują, świat patrzy, "Forbes" 2009, nr 12.
 18. Baj L., Miączyński P., Kostrzewski L., Bez Chin się nie da, "Gazeta Wyborcza",27.07.2010.
 19. Chiny kupują Europę, "Wprost", 18.07.2010.
 20. Kruczkowska M., Jesteśmy otoczeni, "Gazeta Wyborcza", 26.07.2010.
 21. Wyrzykowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach a bezpośrednie inwestycje chińskiej Republiki Ludowej - najnowsze trendy i perspektywy, w: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 13, Wrocław 2008.
 22. China in the global economy: Foreign Direct Investment in China, challenges and prospects for regional development, OECD 2002.
 23. Information Economy Report 2007-2008, Science and Technology for Development, UNCTAD, Genewa 2007.
 24. Nytko M., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne: determinanty globalnej atrakcyjności inwestycyjnej Indii, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 25. Shiralashett A.S., Hugar S.S., Foreign Direct Investment and Economic Development of India: a Diagnostic Study, The Icfai University Journal of Managerial Economics, Vol. VII, No. 1, 2009.
 26. OECD Investment Policy Reviews - India, OECD 2009.
 27. Foreign Direct Investment and Technology Transfer in India, United Nations Centre on Transnational Corporations, New York 1992.
 28. Shamim Ansari M., Ranga M. : India's Foreign Direct Investment : Current Status, Issues and Policy recomendations, "Journal of Economics", 2010, Vol. 1, No. 2.
 29. Singh J., Economic Reforms and Foreign Direct Investment in India : Policy, Trends, Patterns, "The IUP Journal Of Financial 66 Economics" 2010, Vol. VIII, No. 4.
 30. Philip L., BMW to step up India investment, "The Economic Times", New Delhi, 8.10.2010.
 31. Kjoeller K., Danone fights for India, Dairy Industries International, UK, January 2008.
 32. Migracje kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2010.
 33. Athukorala, Prema-Chandra, Outward Foreign Direct Investment from India, "Asian Development Review" 2009, No. 26.2.
 34. Kubicka J., Asian Multinationals - co z nich wyrośnie, "Rynki Zagraniczne" 2007, nr 22/23.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu