BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Azjatycka współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju., 2012, s. 181-206, tab., bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Surowce energetyczne, Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
World economy, Energy raw materials, Energy policy, Energy security, International economic cooperation
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
Bezpieczeństwo energetyczne od dawna jest przedmiotem wielu debat i dyskusji, ale dopiero w ostatniej dekadzie nabrało szczególnego znaczenia. Za przyczynę takiego stanu należy uznać przede wszystkim dynamiczny rozwój gospodarczy azjatyckich gospodarek, połączony z intensywnym wzrostem zapotrzebowania na surowce energetyczne. W tym czasie dynamika eksportu i importu w gospodarce światowej zwiększyła się trzykrotnie - 1,4% w latach 1974-2000 do 4% w latach 2001-2008, co również przyczyniło się do nowego spojrzenia na kwestie zasobów naturalnych. W ostatnich latach region Azji stał się, obok UE i USA, najważniejszym graczem na światowym rynku surowców i w międzynarodowej polityce energetycznej. Wzrost popytu na surowce energetyczne gospodarek azjatyckich, w szczególności Chin i Indii, przyczynił się nie tylko do zacieśniania współpracy energetycznej i wymiany handlowej, ale również do rosnących napięć gospodarczych i politycznych. Rodzące się konflikty na tle energetycznym wynikają z ograniczonej ilości paliw kopalnianych posiadanych przez większość państw Azji Wschodniej i Południowej. Obok importu ropy naftowej ze Środkowego Wschodu coraz większą rolę odgrywają dostawy z Rosji i Azji Środkowej. Tym samym kwestia bezpieczeństwa energetycznego oraz dostęp do surowców energetycznych zaczynają odgrywać istotną kartę przetargową w obecnym układzie sił geopolitycznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Umbach F., German Debates on Energy Security and Impacts on Germany's 2007 EU Presidency, w: A. Marquina, Energy Security. Visions from Asia and Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.
 2. Meidan M., Perceptions and Misperceptions of Energy Supply Security in Europe and the "China Factor", w: A. Marquina, Energy Security. Visions from Asia and Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.
 3. World Trade Organization, International Trade Statistics 2010.
 4. Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcze gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa 2011.
 5. Białowąs T., Główne tendencje w rozwoju gospodarki światowej w latach 2000-2010, http://www.msg.umcs.lublin.pl/aswgsll.pdf
 6. Wesley M., The Geopolitics of Energy Security in Asia, w: M. Wesley, Energy Security in Asia, Routledge, London, New York 2007.
 7. Siemek J., Rychlicki S., Kaliski M., Szurlej A., Janusz P., Rola sektora gazowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle wybranych państw Unii Europejskiej. "Rynek Energii" 2010, nr 6, http://www.cire.pl/pokaz pdf-%2Fpliki%2F2%2FSzurlejiska.pdf
 8. Soliński A., Światowe rezerwy surowców energetycznych, "Energetyka" luty 2008. http://www.cire.p1/pliki/2/7829swiatowe_rezerwy_surowcow.pdf
 9. BP Statistical Review of World Energy, June 2011.
 10. Muller-Kraenner S., Energy Security. Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2007.
 11. Rosiecki R., Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2010, nr 2.
 12. Xu Yi-chong, China's Energy Security, w: M. Wesley, Energy Security in Asia, Routledge, London, New York 2007.
 13. Jakobson L., Does China Have an Energy Diplomacy? Reflections on China's Energy Security and its International Dimension, w: A. Marquina: Energy Security. Visions from Asia and Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.
 14. Haliżak E., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997.
 15. Shi Dan, An Analysis of Energy Utilization Efficiency in China, w: A. Marquina, Global Wanning and Climate Change. Palgrave 2010.
 16. China's and India's Energy Policies, w: A. Athwal, China-India Relations. Routledge 2008.
 17. Zhou F., Energy Conservation Policy Development in China, w: E. Thomson, Y. Chang, J. Lee, Energy Conservation in East Asia. Towards Greater Energy Security. World Scientific 2011.
 18. Sharma D., India's Energy and Climate Concern: The Inter-linkages, Constraints and Policy Choices, w: A. Marquina, Global Warming and Climate Change. Palgrave 2010.
 19. Sethi S., India's Energy Challenges and Choices, w: L. Noronha, A. Sudarshan, India's Energy Security, Rutledge 2009.
 20. Grover R., Nuclear Power Growth: An option for Sustaining Indian Energy Requirements, w: L. Noronha, A. Sudarshan, India's Energy Security, Rutledge 2009.
 21. Lee L., The Indian Nuclear Energy Programme: the Quest for Independence, w: Xu Yi-chong, Nuclear Energy Development in Asia: Problems and Prospects. Palgrave 2011.
 22. Batra R., Natural Gas pipelines: Geopolitics, Affordability, Security Dimension, w: L. Noronha, A. Sudarshan, India's Energy Security. Rutledge 2009.
 23. Bishkek Declaration of the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=92
 24. Dushanbe Declaration of the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation Organisation. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=90
 25. Regulations on the Status of Dialogue Partner of the Shanghai Cooperation Organisation, The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco. org/EN/show.asp?id=64
 26. Protocal on Establishment of the SCO-Afganistan Contact Group between the Shanghai Cooperation Organisation and the Islam Republic of Afganistan. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco. org/EN/show. asp?id=70
 27. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/
 28. Charter of the Shanghai Cooperation Organization. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=69
 29. Declaration on the Fifth Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/show. asp?id=94
 30. Joint Communique of Meeting of the Council of the Heades of the Member States of the Ahanghai Cooperation Organisation. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=95
 31. Treaty on Long-Term Good-Neighborliness, Friendship and Cooperation Between the Member States of the Shanghai Cooperation Organization. The Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN/ show.asp?id=71
 32. Rychłowski B., Stosunki Chiny-Rosja w okresie transformacji, w: Rosja-Chiny: dwa modele transformacji, red. E. Wielgosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 33. World Petroleum Consumption 1980-2006. Energy Information Administration, International Energy Annual 2006, http://www.eia.doe.gov/iea/wec.html
 34. World Dry Natural Gas Consumption 1980-2006. Energy Information Administration, International Energy Annual 2006, ov/iea/wec.html
 35. Łoskot A., Kłopotliwe bogactwo - sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR. "Prace OSW" 2003, z. 12.
 36. Stokłosa M., Chiny-Rosja: gra o ropę w Eurazji. "Arcana" 2005, nr 63.
 37. Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 38. Białowąs T., Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia" 2005, Vol. 39.
 39. Czech A., Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej, w: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 40. Kaczmarski M., Rosja w świecie współczesnym, "Dziś" 2004, nr 5.
 41. Lai H., China's Oil Diplomacy in Asia, w: M. Dimension, Asian Energy Security. The Maritime Dimension, Palgrave 2009.
 42. Bieleń S., Kierunki i priorytety polityki zagranicznej Rosji. "Przegląd Europejski" 2005, nr 2.
 43. Kaczmarski M., Rosja na rozdrożu. Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2006.
 44. Lai H., China's Oil Diplomacy in Asia, w: M. Dimension, Asian Energy Security. The Maritime Dimension, Palgrave 2009.
 45. Bieleń S., Kierunki i priorytety polityki zagranicznej Rosji. "Przegląd Europejski" 2005, nr 2.
 46. Kaczmarski M., Rosja na rozdrożu. Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2006.
 47. Bryc A., Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską, w: A. Czarnocki, I. Topolski, Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 48. Ogonowski A., Cechy szczególne rosyjsko-chińskiej współpracy, "Polityka Wschodnia" 2005, nr 1-2.
 49. National Intelligence Council, Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts, http://www.dni.gov/nic/NIC_ globaltrend2015 ,html#link 13c
 50. Flint C., Wstęp do geopolityki, PWE, Warszawa 2008.
 51. Mastanduno M., The Unites States: Regional Strategies and Global Commitments, w: W. Tow, Security Politics in the Asia-Pacific. Cambridge University 2009.
 52. Gazprom przyłączył Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 26-27.11.2011.
 53. Limaye S.P., The United States and Energy Security in the Asia-Pacific, w: M. Wesley, Energy Security in Asia, Routledge London and New York 2007.
 54. Polityka klimatyczna i energetyczna Chin w 2011 r., http://demoazja.com/ 2011/0 l/09/polityka-klimatyczna-i-energetyczna-chin-w-2011 -roku/
 55. Milewski P., Stosunki między Chinami a Rosją, "Zeszyty Akademii Dyplomatycznej" 2005, nr 27, s. 5.
 56. Pietras Z J., Ewolucje syntetycznej roli międzynarodowej ChRL, w: Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 57. Andrews-Speed P., China's Energy Policy and its Contribution to International Stability, w: M. Zaborowski, Facing China's Rise: Guidelines for an EU Strategy, EU Institute for Security Studies 2006, Chaillot Paper, No. 94.
 58. Ruszyła budowa uzbeckiego odcinka gazociągu z Turkmenistanu do Chin. Biuletyn Analityczny - Rosja, Kaukaz, Azja Centralna, "Tydzień na Wschodzie" 2008, nr 23(57).
 59. Hołdak K., Konarzewska A.: Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr 5-6.
 60. Ganova A., European Union Energy Supply Policy: Diversified in Unity? Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales 2007, http://www.iehei. org/bibliotheque/memoires/MemoireGANOVA.pdf
 61. Engaging China on Climate Change Conference - Brussels 2011, http ://eeas. europa. eu/china/climateconf7index_en.htm
 62. Tatarzyński M., Głód energii w Chinach a stosunki z państwami Bliskiego Wschodu, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 1.
 63. Rosicki R., Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2010, nr 2.
 64. Emisja C02 w Chinach osiągnie szczyt w 2030 roku, http://forsal.pl/artykuly/ 345 647,emisja_co2_w_chinach_osiagnic_szczyt_w_2030_roku.html
 65. Meidan M., China's Emissions Reduction Policy: Problems and Prospects, w: A. Marquina, Global Warming and Climate Change, Palgrave 2010.
 66. United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocal, http ://unfccc. int/ky oto_protocol/items/2830.php
 67. International relations, India, EC,http://ec.europa.eu/transport/intemational/ bilateral_cooperation7india_en.htm
 68. EU-India Strategic Partnership, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, Commission of the European Communities, Brussels, 16.06.2004, COM(2004) 430 final
 69. Europa na szlaku nawigacji satelitarnej, Komisja Europejska, http://ec.europa. eu/news/business/l 10119_pl.htm
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu