BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność
The Scale of Agricultural Production Activities and Their Profitability
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 7-21, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Efektywność produkcji, Koszty jednostkowe produktu
Crop production, Production effectiveness, Unit cost of product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie opłacalności produkcji siedmiu działalności produkcji roślinnej i trzech zwierzęcej w zależności od skali ich produkcji w gospodarstwie. Wydzielono trzy przedziały skali - małą, średnią i dużą. Wielkość skali ma bezpośredni związek z efektywnością produkcji, jednak wybór optymalnej jej wielkości oraz poziomu intensywności produkcji jest zagadnieniem bardzo złożonym. Przeanalizowano racjonalność zastosowanego poziomu intensywności w grupach gospodarstw różniących się wielkością skali. Ocenie poddano także pracochłonność produkcji oraz możliwość opłaty nakładów pracy własnej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyse the diversity of the profitability of production (understood as the ratio of production value to the cost of production) and level of income from activity without subsidies for the ten production activities, namely: winter wheat, spring wheat, winter rye, spring barley, winter triticale, winter rape, sugar beets, dairy cows, pigs and beef for slaughter, depending on the scale of their production on a farm. Surveys were conducted between the years 2005 and 2009. It should be emphasized, that obtained results presented do not depict the situation of all such holdings in Poland, but only of those which provided farm accountancy data. Nonetheless this data allows for describing certain relations and in this context are giving the ground for formulating conclusions referring not only to the examined sample. Empirical data were collected and processed according to the rules of the AGROKOSZTY system. There were separated three bands of scale - small, medium and large. The size scale is directly linked with the efficiency of production, but the choice of the optimum size and intensity of production is a complex issue. A level of intensity of the production was recognized and examined. The paper argues that further action in the direction of increasing the volume through the growth of the expenditure will be rational action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003: Mikroekonomia, PWE, Warszawa, s. 196-204.
 2. Encyklopedia agrobiznesu, 1998: Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 240-241.
 3. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, 1984: PWRiL, Warszawa, s. 323-324.
 4. Fereniec J. 1997: Zarys ekonomiki i organizacja rolnictwa, cz. 2, WSRP Siedlce, s. 140-141.
 5. Grabowski S. 1983: Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie [w:] Ekonomika rolnictwa - zarys teorii, (red.) A. Woś i F. Tomczak, PWRiL, Warszawa, s. 187.
 6. Grochowski Z., Grabowski S. 1983: Koszty i opłacalność produkcji rolnej, [w:] Ekonomika rolnictwa - zarys teorii, (red.) A. Woś i F. Tomczak, PWRiL, Warszawa, s. 244-264.
 7. Jarugowa A. (red). 1995: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, część I. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 7.
 8. Long run costs of production, http://tutor2u.net/economics/content/topics/buseconomics/ longrun_costs. htm [dostęp 2.12.2010].
 9. Łuczka-Bakuła W. (red.) 2007: Mikroekonomia - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań, s. 64-66.
 10. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 107, 121, 163, 171.
 11. Nowak E. 2010: Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, E. Nowak, M. Wierzbiński, PWE, Warszawa, s. 13-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu