BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Karol (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku), Sawicki Dariusz (Dantex)
Tytuł
Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki")
Employee Induction at Castorama Polska SA : an Example of "Best Practice"
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 39-51, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Adaptacja społeczno-zawodowa, Dobór pracowników, Badanie opinii, Badania ankietowe, Studium przypadku
Socially-professional adaptation, Employees' recruitment, Opinion research, Questionnaire survey, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Castorama Polska SA
Abstrakt
Artykuł został poświęcony zagadnieniu adaptacji pracowniczej, postrzeganej jako ostatni etap procesu doboru kadr. Ukazano cele i znaczenie adaptacji społeczno-zawodowej pracowników w polityce personalnej organizacji. W kolejnej części opracowania zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród wybranej części kadry sieci sklepów Castorama Polska SA. Głównym celem opisywanych badań jest konfrontacja założeń programu adaptacji pracowniczej, który funkcjonuje w badanym podmiocie, z opiniami badanych pracowników na jego temat. Artykuł kończą wnioski obejmujące weryfikację stawianych hipotez badawczych. (abstrakt oryginalny)

This paper is devoted to the question of employee induction seen as the final step in the staffing process. It demonstrates the aims and importance of employee social-professional adaptation in the organization's personnel policy. A successive section of this paper presents the results of a questionnaire survey conducted among a part of the staff of the Castorama Polska SA store chain. The main objective of the described research is a confrontation of the assumptions behind the employee induction program as it functions in the given entity with the opinions of studied employees regarding it. The paper ends with conclusions encompassing the verification of presented research hypotheses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Historia Castoramy, dostęp 15 sierpnia 2013 http://www.castrorama.pl/historia-castoramy.html
  2. Kawka T., Listwan T. (2006), Dobór pracowników, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
  3. Król H., Ludwiczyński A., red. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, PWN.
  4. Kumar R. (2011), Human Resource Management. Strategic Analysis Text and Cases, New Delhi, International Publishing House.
  5. Pierwsze 5 kroków: ochrona nowo przyjętych pracowników, niepublikowany dokument Castorama Polska SA.
  6. Program adaptacji pracowniczej Castorama Polska SA., niepublikowany dokument Castorama Polska SA.
  7. Randhawa G. (2007), Human Resource Management, New Delhi, Atlantic.
  8. Witamy w Castoramie, broszura informacyjna.
  9. Żarczyńska-Dobiesz A. (2008), Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Kraków, Wolters Kluwer.
  10. http://www.castorama.pl, dostęp 15.08.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu