BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figurski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna gospodarstw z produkcją tytoniu
Economical Efficiency of Tobacco Producing Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 32-39, tab., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Efektywność przemysłu, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Przemysł tytoniowy
Industry effectiveness, Farm Accountancy Data Network (FADN), Tobacco industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest rozpoznanie efektywności ekonomicznej gospodarstw z produkcją tytoniu w Polsce. W badaniach wykorzystano dane zgromadzone w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network). Wyniki badań wykazały, że produkcja tytoniu jest prowadzona przez małe, wyspecjalizowane gospodarstwa, dla których ten kierunek produkcji jest podstawowym źródłem dochodów. Wyniki ekonomiczne badanych gospodarstw w znacznym stopniu zależały od pomocy państwa w postaci krajowych płatności uzupełniających dla plantatorów tytoniu. W kontekście zmian zachodzących we wspólnej polityce rolnej (WPR), a w szczególności tendencji do odłączania płatności od produkcji, uzależnienie to może znacznie utrudniać przystosowanie się do zmieniających się warunków funkcjonowania na wspólnotowym rynku. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to recognise the economical efficiency of tobacco producing farms. The research is based on data collected by FADN. Results of the research indicate that tobacco is being cultivated by small, specialized farms, for which such type of production constitutes the essential source of income. The paper argues that the state aid in the form of complementary national direct payments for tobacco farmers has an important effect on economical results of farms. This dependence could determine the significant difficulty in adaptation of tobacco farms to the new market situation, especially within the framework of the reformed CAP, especially with regard to the continuous trend in decoupling of direct payments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I. 2009: Jęczmień jary, [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, (red.) A. Skarżyńska, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 20.
  2. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG) (Dz. U. L 220 z 17.8.1985, s. 1).
  3. Jasińska E., Michalak P. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Józwiak W. 1998: Efektywność gospodarowania w rolnictwie, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, (red.) A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 146.
  5. Skarżyńska A. 2009: Tytoń [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, (red.) A. Skarżyńska, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 28.
  6. Wijatyk B. 2000: Rynek tytoniu, [w:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, (red.) E. Majewski, G. Dalton, SGGW, Warszawa, s. 408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu