BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza wpływu metody szacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym
An Analysis of Impact of Historical Volatility Estimation Method on Predicted Grain Prices in the Binomial Model
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 40-46, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Zboża, Ceny produktów rolnych, Model GARCH, Analiza statystyczna, Model dwumianowy
Corn, Agricultural prices, GARCH model, Statistical analysis, Binomial model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmienność jest podstawowym parametrem, wykorzystywanym przy szacowaniu wartości narażonej na ryzyko, optymalizacji portfela i wycenie opcji. Istnieje wiele metod wyznaczania zmienności. Do najpopularniejszych należą odchylenie standardowe, procedura EWMA i modele GARCH (p, q). Obliczenia wykonywane każdą z wymienionych metod mogą dawać odmienne wyniki. Celem artykułu jest ocena wpływu zmienności, w zależności od przyjętej metody szacowania, na przewidywane ceny zbóż otrzymywane w modelu dwumianowym. Badaniem objęto ceny zbóż w Polsce w okresie od 27.12.2004 do 25.04.2010 roku. (abstrakt oryginalny)

Volatility is the basic parameter used to calculate value at risk, to optimize portfolio or to evaluate options. There are several methods to estimate the volatility. The most popular are following: standard deviation, EWMA and GARCH (p,q) concepts. Each of them may provide different results. The aim of the paper is to asses the impact of volatility on predicted grain prices in the binomial model with respect to the method of volatility estimation. The research focuses on grain prices in Poland and covers the period from 27.12.2004 to 25.04.2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C. 1996: Risk management and analysis, John Wiley&Sons, London.
 2. Black F., Scholes R. 1973: The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy" 81, s. 637-654.
 3. Borkowski B., Krawiec M. 2010: Modelowanie zmienności cen na rynku zbóż w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XII, z. 4, s. 39-45.
 4. Cox J., Ross S., Rubinstein M. 1979: Option pricing: a simplified approach, "Journal of Financial Economics" 7, s. 145-166.
 5. Doman M., Doman R. 2004: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Prace habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 6. Haug E. G. 2007: Option pricing formulas, McGraw-Hill, New York.
 7. Hull J.C. 2003: Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, New Jersey. Kolb R.W., Overdahl J. A. 2007: Futures, options and swaps, Blackwell Publishing, Malden.
 8. Majewska A., Majewski S. 2003: Wykorzystanie drzewa dwumianowego do określania przyszłych wartości indeksu WIG 20. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 990, s. 342-346.
 9. Rouah F., Vainberg G. 2007: Option pricing models & volatility, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 10. Sopoćko A. 2005: Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Tarczyński W. 2003: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu