BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dokładność długookresowych projekcji na rynku rolnym - przykład modelu FAPRI i rynku pszenicy
The Accuracy of Agricultural Baseline Projections - Example of the FAPRI Model and the Wheat Market
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 47-59, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Obliczeniowy model równowagi ogólnej, Rynek rolny, Wyniki badań
Computable General Equilibrium model (CGE), Agricultural markets, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka i niepewności jest przewidywanie zjawisk. Wśród modeli, których projekcje mogą stanowić odniesienie do podejmowania decyzji przez uczestników rynku rolnego, jest model równowagi cząstkowej FAPRI. Celem opracowania jest próba oceny, w jakim stopniu projekcje bazowe formułowane za pomocą dużych modeli sektorowych są wiarygodnymi prognozami. Badaniu poddano wiarygodność projekcji modelu FAPRI na światowym i polskim rynku pszenicy. Wyniki badań pokazują, że projekcje FAPRI mogą stanowić alternatywę dla prognoz uzyskiwanych z wykorzystaniem innych modeli ilościowych. (abstrakt oryginalny)

One of the ways of limitation of risk and uncertainty is forecasting of phenomena. Among the models whose results can be using as a decision guide is partial equilibrium model FAPRI. The purpose of elaboration is an attempt of assessment if baseline projections from big sectoral models can fulfill the role of reliable forecasts. The subject of research is reliability of the FAPRI model projections of world and polish wheat markets. Results of research show, that FAPRI projections can present alternative for forecasts obtained with utilization of other quantitative methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analizy Rynkowe, Rynek zbóż, stan i perspektywy 2010, IERIGŻ-PIB, ARR, MRIRW.
  2. Baumel, C.P., Wisner R.N., McVey M.J. and Fulcher C.W., 2000: Trends, COE Projections Not Supportive of River Project, Volume 72, Number 30, Feedstuffs, July 17.
  3. Baumel C.P. 2001: How U.S. Grain Export Projections from Large Scale Agricultural Sector Models Compare with Reality, www.iatp.org/iatp/publications.cfm?accountID=258&refID=72945.
  4. Blanco-Fonseca M. 2010: WP4 Baseline, Deliverable: D4.1. Common Agricultural Policy Regional Impact - The Rural Development Dimension. Literature Review of Methodologies to Generate Baselines for Agriculture and Land Use, JRC, IPTS.
  5. FAPRI 2011: FAPRI U.S. and World Agricultural Outlook. FAPRI Staff Reports 1999-2010, FSR 1, Food and Agricultural Policy Research Institute. Iowa State University and the University of Missouri-Columbia, http://www.fapri.iastate.edu/outlook/
  6. Wisner R.N., McVey M., Baumel C. P., Curtiss C.F. 2002: Are Large-Scale Agricultural-Sector Economic Models Suitable for Forecasting? http://www2.econ.iastate.edu/faculty/wisner/largescalemodels.pdf
  7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2003: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu