BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waque Mamadou (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rolnictwo i przemysł stowarzyszenia narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Agriculture and Industrie ASEAN (the Association of Southeast Asia Nations)
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 112-121, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Integracja gospodarcza, Rolnictwo, Przemysł
International relations, Economic integration, Agriculture, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje ASEAN
ASEAN countries
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zarysu tematyki związanej z szeroko pojętymi kwestiami rolnictwa, leśnictwa, przemysłu i gospodarowania zasobami naturalnymi w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN - The Association of Southeast Asia Nations). ASEAN to bardzo ciekawy przykład regionalnego ugrupowania integracyjnego w krajach pozaeuropejskich, które w rozwoju zwraca uwagę na różne dziedziny gospodarki, w tym na rolnictwo, leśnictwo i gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dla różnych ugrupowań integracyjnych w świecie tematyka związana z polityką zarządzania zasobami naturalnymi jest niezwykle ważna. Dotyczy to także krajów członkowskich ASEAN. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to outline the issues related to agriculture, forestry, industry and management of natural resources in the countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN is a very interesting example of a regional integration grouping in countries overseas. In its development draws attention to various sectors of the economy, including agriculture, forestry and natural resources. The various integration forms related to natural resources policy is an extremely important issue for member countries of ASEAN. Natural resources are very important segment of their economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P. (red.). 2004: Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, WSHiP, Warszawa. PWN, s. 251
 2. Dobosiewicz Z. 1989: Ugrupowania integracyjne Azji, SGPiS, Warszawa. PWN, s. 9.
 3. Geograficzny atlas świata, PPWK im. Eugeniusza Romera, S.A. Warszawa-Wrocław 1995, s. 24, 25, 26, 27, 114, 115.
 4. Haliżak E. 1999: Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 282.
 5. Lawacz M. 1991: ASEAN - geneza, działalność, perspektywy współpracy z Polską, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa. s. 72.
 6. Popularana encyklopedia powszechna, atlas świata, Wydawnictwo Opres, Kraków 2001, s. 138, 142, 144, 153.
 7. Przeglądowy atlas świata. Azja część 1, Wydawnictwo FOGRA, Kraków 2000, s. 215, 218, 236, 238.
 8. Przeglądowy atlas świata. Azja część 2, Wydawnictwo FOGRA, Kraków 2000, s. 48, 74, 83, 110, 116, 199. 212, 223, 247, 263.
 9. Raport ASEAN 2004-2005, s. 21 źródło: http:// http://www.aseansec.org/4921.htm.
 10. Rocznik statystyczny ASEAN 2003 s. 268 źródło: http:// http://www.aseansec.org.
 11. Rocznik statystyczy FAOSTAT OAA, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu