BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zaangażowania pracowników w różnym wieku
The Involvement of Employees of Various Age
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 84-96, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pokolenia, Badania ankietowe, Zaangażowanie pracowników
Management, Public administration, Human Resources Management (HRM), Generation, Questionnaire survey, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowanie jest ważkim obszarem zarządzania. Istnieją sposoby na zwiększenie stopnia zaangażowania pracowników - ich rozpoznanie było punktem wyjścia badań prowadzonych przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie obszary newralgiczne związane z: przepływem informacji, komunikacją interpersonalną, awansowaniem i wynagradzaniem pracowników, przeanalizowano w jednym z urzędów w kontekście zarządzania międzygeneracyjnego. W tej drugiej fazie badania powstały wnioski i rekomendacje usprawniających praktyk. Znaczna ich część miała charakter "miękki", niemal nie genrujący dodatkowych kosztów. (abstrakt oryginalny)

Involvement is a very important field of management. There are ways to increase the involvement of employees. Their identification was the starting point for the research conducted by the Department of Labor and Social Policy of the University of Łódź. Subsequently, critical areas related to information flow, interpersonal communication, promotion, and employee remuneration were analyzed as they exist at a government office in the context of intergenerational management. Conclusions and recommendations aimed at improving practices were developed in the second phase of the study. A large portion of these were "soft" in character, generating almost no additional costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Bartkowiak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Poznań, Wydawnictwo AE.
 3. Borkowska S. (2009), Human Resource Management and Innovation in the Business Organization (Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność organizacji biznesowych), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (67).
 4. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa, PWE.
 5. Kołodziejczyk-Olczak I., Wiktorowicz J. (2010), Stan rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej. Poziom rozwoju i kierunki doskonalenia, w Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, Kutno.
 6.   Kołodziejczyk-Olczak I. (2012), Postulowane kierunki zmian organizacyjnych w urzędzie miasta i gminy w Z. jako szansa na zwiększenie zaangażowania pracowniczego, w Bohdziewicz P. (red.), Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I., Olczak A. (2005), Leksykon zarządzania, Łódź, WSHE.
 8. Kostera M. (red.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 9. Meyer J., Allen N. (1991), A Tree - Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, vol. 1, z. 1.
 10. Porter L., Steers R., Mowday R., Boulian P. (1974), Organisational commitment, job satisfaction and turnover amongst psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology, vol. 59.
 11. Zaleski J., Kociński C., Solecki A., Turowski B., Wysocki S., Duda J., Skiba W., Szarycz A., Tomaszewski P. (2000), Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu