BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Promowanie sprawiedliwości organizacyjnej jako klucz do budowania zaangażowania w pracę
Promoting Organizational Fairness as the Key to Building Work Engagement
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 97-111, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość organizacyjna, Sprawiedliwość, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników
Organizational justice, Justice, Organisational behaviour, Human Resources Management (HRM), Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z ważnych determinant zaangażowania w pracę jest subiektywne poczucie pracowników, że są w środowisku zawodowym traktowani sprawiedliwie. Dlatego też celem artykułu uczyniono przedstawienie i omówienie głównych metod, które mogą zostać wykorzystane w promowaniu "sprawiedliwości organizacyjnej". Do metod tych zaliczono: "sprawiedliwe" praktyki rekrutacyjne i derekrutacyjne, kreowanie "sprawiedliwego" systemu motywowania i wynagradzania, tworzenie "sprawiedliwych" systemów komunikacji, a także szkolenia pracowników. Wskazano także konsekwencje behawioralne, jakie mogą wynikać z implementacji tych metod. (abstrakt oryginalny)

One of the major determinants of employee engagement at work is a subjective sense of fairness among employees that they are treated fairly in the professional environment. It is for this reason that the aim of this article is to present and discuss the main methods that can be used to promote "organizational justice." These methods include "fair" recruitment and derecruitement practices, the establishing of a "fair" motivational and reward system, the creation of "fair" communication systems, and employee training. Potential behavioral consequences of the implementation of these methods are also indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera R.V., Krupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J. (2007), Putting the Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations, Academy of Management Review, vol. 32, nr 3, s. 836-863.
 2. Ambrose M.L., Seabright M.A., Schminke M. (2002), Sabotage in the Workplace: The Role of Organizational Injustice, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 89, s. 947-965.
 3. Arystoteles (2000), Etyka nikomachejska, w Dzieła wszystkie, Warszawa, PWN.
 4. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Warszawa, Difin.
 5. Bies R.J. (2005), Are Procedural Justice and Interactional Justice Conceptually Distinct? w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 6. Bies R.J., Tripp T.M. (2005), The Study of Revenge in the Workplace: Conceptual, Ideological and Empirical Issues, w Fox S., Spector P.E. (red.) Counterproductive Work Behavior, Washington, American Psychological Association.
 7. Bobocel D.R., Zdaniuk A. (2005), How Can Explanations be Used to Foster Organizational Justice? w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 8. Brockner J., DeWitt R.L., Grover S., Reed T. (1990), When it is Especially Important to Explain Why: Factors Affecting the Relationship Between Managers' Explanations of a Layoff and Survivors' Reactions to the Layoff, Journal of Experimental Social Psychology, vol. 26, s. 389-407.
 9. Chan Kim W., Mauborgne R. (2006), Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair! Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień.
 10. Cohen-Charash Y., Spector P.E. (2001), The Role of Justice in Organizations: A Metaanalysis, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 86, s. 278-321.
 11. Colquitt J.A. (2008), Two Decades of Organizational Justice: Findings, Controversies and Future Directions, w Barling J., Cooper C.L. (red.) Organizational Behavior. Micro Approaches, London, Sage.
 12. Colquitt J.A., Conlon D.E., Wesson M.J., Porter C.O.L.H., Ng K.Y. (2001), Justice at the Millennium: A Meta-analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, Journal of Applied Psychology, vol. 86, s. 425-445.
 13. Cropanzano R., Bowen D.E., Gilliland S.W. (2007), The Management of Organizational Justice, Academy of Management Perspectives, vol. 21 (4), s. 34-48.
 14. Cropanzano R., Stein J.H., Nadisic T. (2011), Social Justice and the Experience of Emotion, New York, Routlage.
 15. Folger R., Cropanzano R., Goldman B. (2005), What is the Relationship Between Justice and Morality, w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 16. Gilliland S.W., Hale J.M.S. (2005), How Can Justice be Used to Improve Employee Selection Practices? w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 17. Greenberg J. (2006), Losing Sleep Over Organizational Injustice: Attenuating insomniac Reactions to Under-payment Inequity with Supervisory Training in Interactional Justice, Journal of Applied Psychology, vol. 81, s. 58-69.
 18. Greenberg J. (2009), Everybody Talks About Organizational Justice, But Nobody Does Anything About It, Industrial and Organizational Psychology, vol. 2 (2), s. 181-195.
 19. Greenberg J. (2011), Behavior in Organizations, New Jersey, Prentice Hall.
 20. Janssen O. (2004), How Fairness Perceptions Make Innovative Behavior More or Less Stressful, Journal of Organizational Behavior, vol. 25 (2), s. 201-215.
 21. Lewicka D. (2011), Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34), s. 106-126.
 22. Liljegren M., Ekberg K. (2009), The Associations Between Perceived Distributive Procedural, and Interactional Organizational Justice, Self-Rated Health and Burnout Work, vol. 33, s. 43-51.
 23. Lind E.A. (2001), Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments as Pivotal Cognitions in Organizational Relationship, w Greenberg J., Copanzano R. (red.) Advances in Organizational Justice, Stanford, Stanford University Press.
 24. Lind E.A., Greenberg J., Scott K.S., Welchans T.D. (2000), The Winding Road from Employee to Complainant: Situational and Psychological Determinants of Wrongful Termination Claims, Administrative Science Quarterly, vol. 45, s. 557-590.
 25. Park H., Yeon Son S., Lee S., Yun S. (2009), Organizational Justice and Knowledge Sharing, International Journal of Business Research, vol. 9, nr 4, s. 180-184.
 26. Piotrowski W. (2000), Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, w Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 27. Schmitt M., Dorfel, M. (1999), Procedural Injustice at Work, Justice Sensitivity, Job Satisfaction and Psychosomatic Well-Being, European Journal of Social Psychology, vol. 29, s. 443-453.
 28. Shaw J.C., Wild E., Colquitt J.A. (2003), To Justify or Excuse? A Meta-Analytic Review of the Effects of Explanations, Journal of Applied Psychology, vol. 88 (3), s. 444-458.
 29. Skarlicki D.P., Folger R. (1997), Retaliation in the Workplace: The Roles of Distributive, Procedural, and Interactional Justice, Journal of Applied Psychology, vol. 82, s. 434-443.
 30. Skarlicki D.P, Latham G.P. (2005), How Can Training be used to Foster Organizational Justice? w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 31. Turek D. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, w Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.) Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków, AGH.
 32. Van Buren III H.J. (2008), Fairness and the Main Management Theories of the Twentieth Century: A Historical Review, 1900-1965, Journal of Business Ethics, vol. 82, s. 633-644.
 33. van den Bos K. (2005), What is Responsible for the Fair Process Effect, w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.) Handbook of Organizational Justice, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 34. Young L.D. (2012), How to Promote Innovative Behavior at Work? The Role of Justice and Support within Organizations, Journal of Creative Behavior, vol. 46 (3), s. 220-243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu