BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiślińska Izabela
Tytuł
Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej
Member States of Economic and Monetary Union and the Problem of Public Debt
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 11-46, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Wzrost gospodarczy, Dług publiczny
Financial crisis, Economic and Monetary Union (EMU), Economic growth, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dług publiczny i kwestia narastania zadłużenia państw nie jest zjawiskiem nowym. Jak wskazuje Jacques Attali w książce Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, historia długu jest ściśle związana z historią państwa. W początkowym okresie dług był osobistym zobowiązaniem monarchy, który go zaciągał, i wygasał wraz z jego śmiercią lub też w wyniku innych działań, przykładowo wypędzenia wierzyciela czy pozbawienia go wolności lub życia. Z czasem jednak, wraz z uznaniem suwerennej ciągłości władzy następuje uznanie ciągłości spłaty zobowiązań zawartych przez władcę w imieniu danego państwa. Dzięki tej zmianie, a więc uznaniu ciągłości znaczenia królewskiego słowa, istnieje możliwość zaciągania stałych pożyczek przez monarchę na pokrycie rosnących potrzeb pożyczkowych, których nie można sfinansować ściąganymi podatkami. Kolejnym krokiem na drodze ewolucji długu publicznego, z którym stykamy się współcześnie, było odejście od spłaty całości zaciągniętych pożyczek na rzecz regulowania jedynie zobowiązań z tytułu odsetek, a następnie refinansowanie długu. (fragment tekstu)

Public debt and the increasing indebtedness of states is not a new phenomenon even in the context of bankruptcy of state. In the past we have already experienced internal and external state insolvency. What causes today's increase in preoccupation with external bankruptcy, except for global dimension of debt, is a change in its structure. An increasing number of states uses foreign debt to finance budget and trade imbalances. This tendency is observed among developing as well as developed states, including Economic and Monetary Union member states. The increase in external debt is in large part caused by privet debt which in certain circumstances is transferred to state. The level of total external debt of many Euro Zone member states in relation to GDP is much higher than the level of public debt. These are the reasons that justify the fear for the future of Euro Zone after bankruptcy of some of the member states. What increases the level of fear is the fact that the actions undertaken by European Union and EMU do not cause expected results and therefore cannot be judged positively. Paradoxically, some of them have only political and PR dimensions. Politicians may brag about their resolve to defend the once adopted solutions and markets may remain in their illusion that the present situation is only temporary. How long will it last? Last actions seem to be just a game designed to gain some more time to prepare different solutions such as fundamental and subjective restructuring of Euro Zone and - who knows? - maybe even of the European integration as such. The words of European Central Bank president Mario Draghi (August 2, 2012) stressing the fact that there's no turning back from the Euro and that he is going to defend the common currency need to be understood in that context. The belief in the solidarity of states and optimistic outlook for the future should not result in such dramatic and desperate words. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon J., America's Shrinnking Fiscal Space, ,,Seeking Alpha'' 5.08.2010.
 2. Czy Niemcom starczy cierpliwości, ,,Gazeta Wyborcza'' 28-29.07.2012, s. 7.
 3. De Grauwe P., Fighting the Wrong Enemy, VOX Reaserch-based Policy Analysis, www.voexu.org
 4. Dzienniku Urzędowym UE z dnia 23 listopada 2011 roku.
 5. Euro na wieki wieków, ,,Gazeta Wyborcza'' 3.08.2012, s. 18.
 6. Eurostat code: tec00115.
 7. Eurostat code: tsieb080 i tsieb090
 8. Eurostat code: tsieb090.
 9. Eurostat. Newsrelease. Euroindicators. 111/2012 - 23.07.2012.
 10. Gruszecki T., Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 215-216.
 11. Konkluzje Rady Europejskiej z 23 października 2011 roku, EUCO 52/1/11 REV 1.
 12. Konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca 2011 r., EUCO 10/1/11 REV 1, Załącznik I Pakt euro plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji, s. 13.
 13. Kryzys trzyma już pięć lat, ,,Gazeta Wyborcza'' 28.08.2012, s. 22.
 14. Oświadczenie członków Rady Europejskiej z 30 stycznia 2012 roku, s. 3.
 15. Oświadczenie szefów państw lub rządów UE, Bruksela, 26 października 2010, s. 2-3.
 16. Oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, Bruksela, 26 października 2011 roku, Załącznik 1, s. 11-13.
 17. Potok pieniędzy, strumyczek inflacji, ,,Gazeta Wyborcza'' 6.08.2012, s. 14.
 18. Prezentacja J.M. Barroso na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 9 grudnia 2011 roku.
 19. Propozycje Komisji Europejskiej i grupy zadaniowej van Rompuya dotyczące wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE, Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny, Warszawa, grudzień 2010, s. 1, www.nbp.pl
 20. Rada Europejska, 16-17 grudnia 2010 r., Konkluzje, EUCO 30/1/10 REV 1, s. 8-9.
 21. Rada Europejska, 24-25 marca 2011 r., Konkluzje, EUCO 10/1/11, s. 21.
 22. Reinhart C. M., K.S. Rogoff, This time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009, s. 112-116.
 23. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 192.
 24. Rozporządzenie (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
 25. Rozporządzenie (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu.
 26. Sprawozdanie Rady nr 7423/5/05 z 26 maja 2005 r.
 27. Traktat o ESM, Aneks II.
 28. Treaty Establishing the European Stability Mechanism, FACTSHEET, 2 February 2012, s. 1.
 29. US debtclock.org (26.08.2012).
 30. World Economic Outlook Update, 16.07.2012, s. 2.
 31. World Economic Outlook. Growth Resuming, Dangers Remain, IMF, 04.2012, s. 2.
 32. www.knf.gov.pl (24.08.2011).
 33. Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej w świetle propozycji Komisji Europejskiej z dnia 12 maja i 30 czerwca 2010 roku, Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny, Warszawa, lipiec 2010, s. 2, www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu