BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niesiobędzka Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sprawiedliwość proceduralna a zaangażowanie pracowników
Procedural Fairness and Employee Engagement
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 73-83, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Sprawiedliwość, Organizacja, Postawy pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Zaangażowanie pracowników
Scientific research, Justice, Organisation, Employee conducts, Organizational commitment, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań własnych było ustalenie związków między poczuciem sprawiedliwości proceduralnej a przywiązaniem do organizacji. Badania przeprowadzono w grupie 300 pracowników różniących się stażem pracy. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenia. Poczucie sprawiedliwości proceduralnej jest istotnym predyktorem wszystkich trzech komponentów przywiązania organizacyjnego: afektywnego, normatywnego oraz trwania. Staż pracy ma istotne znaczenie w wypadku przywiązania afektywnego i trwania. (abstrakt oryginalny)

The purpose behind the research was establishing a relationship between a sense of procedural fairness and organizational commitment. The study involved 300 employees with different levels of seniority. The results confirmed assumptions. The sense of procedural fairness is a significant predictor of all three components of organizational commitment-affective, normative, and continuance commitment. Seniority has an important role in the case of affective and continuance commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 2. Aryee S., Budhwar P.S., Chen Z.X. (2002), Trust as a mediator of relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model, Journal of Organizational Behavior, nr 23.
 3. Bańka A., Wołowska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, nr 8.
 4. Bies R.J., Moag J. (1986), Interactional justice: communication criteria of fairness, w Lewicki R., Sheppard B., Bazerman M. (red.), Research on Negotiation in Organizations, Greenwich JAI Press.
 5. Bies R.J. (2005), Are procedural justice and interactional justice conceptually distinct? w Greenberg J., Colquitt J. (red.), Handbook of organizational justice, New York, Lawrence Erlbaum Associates.
 6. Blader S.L., Tyler T.R. (2003), What constitutes fairness in work settings? A four-component model of procedural justice, Human Resource Management Review, nr 13.
 7. Blader S.L., Tyler T.R. (2002), Autonomous vs. comparative status: Must we be better than others to feel good about ourselves? Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 89.
 8. Blader S.L., Tyler T.R. (2009), Testing and Extending the Group Engagement Model: Linkages Between Social Identity, Procedural Justice, Economic Outcomes, and Extrarole Behavior, Journal of Applied Psychology, nr 94.
 9. Brocker J., Heuer L., Magner N., Folger R., Umphress E., Van den Bos K., Vermunt R., Magner M., Siegel P. (2003), High procedural fairness heightens the effect of outcome favorability on self-evaluations: an attributional analysis, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 91.
 10. Colquitt J.A., Conlon D.E., Wesson M.J., Porter C.O., Ng, K.Y. (2001), Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research, Journal of Applied Psychology, nr 86.
 11. De Cremer D., Tyler T.R., den Ouden N. (2005), Managing cooperation via procedural fairness: The mediating influence of self-other merging, Journal of Economic Psychology, nr 26.
 12. Folger R., Cropnzano R. (1998), Organizational justice and human resource management, Thousand Oaks, Sage.
 13. Greenberg J., Colquitt J.A. (2005), Handbook of Organizational Justice, New York, Lawrence Erblaum Associates, Inc.
 14. Kanungo R.N. (1982), Measurement of job and work involvement, Journal of Applied Psychology, nr 3.
 15. Karatepe O.M. (2011), Procedural Justice, Work Engagement, and Job Outcomes: Evidence from Nigeria, Journal of Hospitality Marketing & Management, nr 20.
 16. Klendauer R., Deller J. (2009), Organizational justice and managerial commitment in corporate mergers, Journal of Managerial Psychology, nr 1.
 17. Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Warszawa, PWN.
 18. Kumar K., Bakhshi A., Rani E. (2009), Organizational Justice Perceptions as Predictor of Job Satisfaction and Organizational Commitment, Journal of Management Research, nr 10.
 19. Lind E.A., Tyler T.R. (1988), The social psychology of procedural justice, New York, Plenum Press.
 20. Lowe R.H., Vodanovich S.H. (1995), A field study of distributive and procedural justice as predictors of satisfaction and organizational commitment, Journal of Business and Psychology, nr 1.
 21. Maciąg A. (2007), Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacyjnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 22. Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1.
 23. Mowday R., Porter L.W., Steers R., Boulian P. (1974), Organizational commitment: job satisfaction and turnover amongst psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology, nr 59.
 24. Mukherjee K. (2010), Exploring the Mediating Effect of Perceived Organizational Support Between Organizational Justice Dimensions and Affective Commitment, Globsyn Management Journal, nr 1-2.
 25. Lind E.A., Tyler T.R. (1988), The social psychology of procedural justice, New York, Plenum Press.
 26.   Rifai H.A. (2005), A test of the relationships among perceptions of justice, job satisfaction, affective commitment and organizational citizenship behavior, Gadjah Mada International Journal of Business, nr 2.
 27. Suliman A., Al Kathairi M. (2013), Organizational justice, commitment and performance in developing countries. The case of the UAE, Employee Relations, nr 1.
 28. Van den Bos K. (1999), What Are We Talking about When we talk about No-Voice Procedures? On the Psychology of the Fair Outcome Effect, Journal of Experimental Psychology, nr 35.
 29. Van den Bos K. (2005), What is responsible for the fair process effect? w Greenberg J., Colquitt J.A. (red.), Handbook of organizational justice, New York Lawrence Erlbaum Associates.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu