BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego
Shaping Attitudes of Organizational Commitment
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 27-38, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakt psychologiczny, Pracownicy w organizacji, Postawy pracowników, Psychologia pracy, Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne
Psychological contract, Employees in the organization, Employee conducts, Industrial psychology, Employees' engagement, Organizational commitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowanie stanowi jedną z głównych determinant efektywnego funkcjonowania organizacji. Autorka podejmuje rozważania nad istotą zaangażowania pracowników w organizację. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja dyskusji na temat roli postawy zaangażowania i sposobów jej kształtowania w organizacjach. Skoncentrowano się na konceptualizacji pojęcia "postawa" i określeniu sposobów kształtowania postaw pracowniczych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji koncepcji istoty zaangażowania, rozumianej jako rodzaj postawy pracownika. Omówiono kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego w świetle kontraktu psychologicznego. Rozważania tu zawarte skupiają się na przybliżeniu zawartości merytorycznej koncepcji kontraktu psychologicznego oraz zagadnień dotyczących wpływu wypełniania kontraktu psychologicznego na kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Commitment is one of the main determinants of the effective functioning of the organization. The author considers the nature of employee involvement in the organization. The main objective of this paper is to present a discussion on the role of attitudes such as organizational commitment and approaches fostering its development in organizations. The focus is on a conceptualization of the notion of "attitude" and on identifying ways to shape the attitudes of employees. This study attempts to identify the essence of the concept of organizational commitment understood as a type of employee attitude. The discussion examines the formation of organizational commitment attitudes in light of the psychological contract. Consideration focuses on the substantive content of the psychological contract concept as well as issues relating to the impact of psychological contract performance on the development of organizational commitment attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D.G., Shore L.M., Griffeth R.W. (2003), The role of POS in the voluntary turnover process, Journal Management, nr 29.
 2. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Walters Kluwer Business.
 3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2006), Psychologia społeczna, Poznań, Zysk i S-ka.
 4. Becker T.E., Billings R.S. (1993), Profiles of Commitment: An Empirical Test, Journal of Organizational Behavior, vol. 14.
 5. Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii i zarządzania, Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 6. Burkiewicz M. (2003), Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, PTRET S.A.
 7. Clarke S. (2010), An integrative model of safety climate: Linking psychological climate and work attitudes to individual safety outcomes using meta-analysis, Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 83.
 8. Coyle-Shapiro J., Conway N. (2009), Exchange Relationships; Examining Psychological Contacts and Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, nr 90.
 9. Eisenberger R., Rhoades L., Cameron J. (1999), Does pay for performance increase or decrease perceived self-determination and intrinsic motivation?, Journal of Personality and Social Psychology, nr 77.
 10. Fazio R.H. (1995), Attitudes as object-evaluation associations: Determinants, consequences, and correlates of attitude accessibility, w Petty R.E., Krosnick J.A. (red.), Attitude strength: Antecedents and consequences, Mahwah, NJ: Erlbaum, Hillsdale.
 11. Gawronski B., Bodenhausen G.V. (2006), Associative and propositional processes in evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change, Psychological Bulletin, nr 132.
 12. Gregg A.P., Seibt B., Banaji M.R. (2006), Easier done than undone: Asymmetry in the malleability of implicit preferences, Journal of Personality and Social Psychology, nr 90.
 13. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2012), Kształtowanie postaw pracowników z wykorzystaniem programowania neurolingwistycznego, Współczesne Zarządzanie, nr 3.
 14. Juchnowicz M. (2009), Fenomen zaangażowania pracowników, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 11.
 15. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 16. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Karpinski A., Hilton J.L. (2001), Attitudes and the Implicit Association Test, Journal of Personality and Social Psychology, nr 87.
 18. Kopelman R.E., Brief A.P., Guzzo R.A. (1990), The role of climate and culture in productivity, w Schneider B. (red.), Organizational climate and culture, San Francisco, CA, Jossey-Bass.
 19. Lee H.W., Liu Ch.H. (2009), The relationship among achievement motivation, psychological contract and work attitudes, Social Behavior and Personality, nr 37 (3).
 20. Mastrangelo P.M. (2009), Will employee engagement be hijacked or reengineered? OD Practitioner, vol. 41, nr 2.
 21. McShane S.L. (2006), Organizational behavior, New York, McGraw-Hill.
 22. Porter J.L., Steers R.M., Modway R.T., Boulian R.T. (1974), Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, vol. 59.
 23. Robinson S.L., Morrisom E.W. (1995), Psychological Contract and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue, Journal of Organizational Behavior, nr 16.
 24. Rousseau D.M. (1989), Psychological and implied contracts in organizations, Employee Responsibilities and Rights Journal, nr 2.
 25. Rypina E. (2009), Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 11.
 26. Saks A.M. (2006), Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Management Psychology, vol. 21, nr 7.
 27. Smythe J. (2009), CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Kraków, Oficyna Walters Kluwer Business.
 28. Sowińska A. (2003), Wprowadzenie do psychologii, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 29. Sztompka P. (2002), Socjologia, Kraków, Znak.
 30. Wayne S.J., Shore L.M., Liden R.C. (1997), Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective, Academy of Management Journal, nr 40.
 31. Wilson T.D., Lindsey S., Schooler T.Y. (2000), A model of dual attitudes, Psychological Review.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu