BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Florian (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu)
Tytuł
Energooszczędna, przyczepiana maszyna do zbioru i zagęszczania biomasy metodą zwijania
Mobile and Energy Efficient Machine for Biomass Harvesting and Compaction with the Curling Method
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 13-20, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia, Biomasa, Rolnictwo, Energetyka
Agricultural machinery industry, Machinery and equipment, Biomass, Agriculture, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było opracowanie innowacyjnej konstrukcji przyczepianej maszyny realizującej proces brykietowania metodą zwijania. Do opracowywania konstrukcji maszyny wykorzystano oprogramowanie SolidWorks. W efekcie prac projektowych powstała przyczepiana do ciągnika rolniczego maszyna składająca się z 7 zasadniczych zespołów roboczych, napędzanych mechanicznie i hydraulicznie. Napęd mechaniczny na główną skrzynię przekładniową maszyny będzie pobierany od współpracującego ciągnika i przekazywany przez WOM. Z głównej skrzyni przekładniowej będą napędzane również pompy hydrauliczne, zasilające hydrauliczne silniki napędowe i siłowniki. Założono, że wydajność maszyny będzie wynosić 1,5 t·h-1, przy zapotrzebowaniu mocy około 40 kW. Opracowana w PIMR przyczepiana maszyna, realizująca proces brykietowania materiałów źdźbłowych metodą zwijania, wpisuje się w działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania słomy na cele energetyczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this work was to elaborate the construction of a mobile machine implementing the process of briquetting with the curling method. The SolidWorks computer software was to design the construction of the mobile machine. As a result of the construction works, a machine attachable to the tractor field machinery was constructed. It consisted of seven main assemblies, which will be driven mechanically, hydraulically and electrically. A mechanical drive will be drawn with a tractor and transferred by the PTO. Moreover, hydraulic pumps will be driven from this box, which deliver hydraulic power to driving motors and servo-motors. The tractor electrical system will be powered by auxiliary drives. The expected capacity of the machine is approx. 1,5 t·h-1, the power demand approx. 40 kW. The mobile machine developed in PIMR, which performs the process of briquetting of stalk materials with the curling method constitutes a part of activities to increase the use of straw for energy purposes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Kośmicki, Z.; Mielec, K.; Zielnica, M. (2006). Badania eksperymentalne procesu zagęszczania słomy metodą zwijania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(3), 5-10.
 2. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P. (2009). The energy-consuming of the process of straw compaction by the method of curling. Annual Review of Agricultural Engineering, 7(1), 41-50.
 3. Adamczyk, F. (2010). Wpływ prędkości walców brykietujących na zagęszczenie tworzonego brykietu. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(3), 7-10.
 4. Adamczyk, F. (2011). Parametry ruchu brykietu tworzonego metodą zwijania a jego odcinanie. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 7-14.
 5. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Jankowiak, S.; Krupnik, J.; Pawłowski, T.; Szczepaniak, J.; Spychała, W.; Wąchalski, G. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika. Zgłoszenia patentowe P.398864 z 17.04.2012 r.
 6. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Jankowiak, S.; Krupnik, J.; Pawłowski, T.; Szczepaniak, J.; Spychała, W.; Wąchalski, G. A device for preparing a high density briquette from cereal and/or Rother plants, especially for coupling to a tractor. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2012/00070 z 17.08.2012 r.
 7. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Jankowiak, S.; Pawłowski, T.; Szczepaniak, J.; Spychała, W.; Wąchalski, G. Maszyna do brykietowania materiałów pochodzenia roślinnego, zwłaszcza nie pociętej słomy. Zgłoszenie patentowe P.398865 z 17.04.2012 r.
 8. Adapa, P.; Tabil, L.; Schoenau, G. (2009). Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Biosystems Engineering, 104(3), 335-344.
 9. Denisiuk, W.; Piechocki, J. (2005). Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Olsztyn, Wydawnictwo UWM, ISBN 83-7299-410-2.
 10. Frączek, J. (red.). (2010). Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Kraków, PTIR, 161-220.
 11. Grzybek, A.; Gradziuk, P.; Kowalczyk, K. (2001). Słoma ekologiczne paliwo, Warszawa, ISBN 83-88368-19-2.
 12. Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Biblioteka problemów eksploatacji, Białystok, Politechnika Białostocka, ISBN 837-20-42-519.
 13. Kaczmarek, J.; Małuszyński, M.; Liska, M. (1974). Stan techniki w dziedzinie brykieciarek pracujących na zasadzie zwijania. Maszynopis Nr PIMR-3717, PIMR Poznań.
 14. Kanafojski, Cz.; Karwowski, T. (1972). Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T. 2, Maszyny do zbioru ziemiopłodów. Warszawa, PWRiL.
 15. Kobr, Z.; Čermak, A.; Lanča, J. (1970). Poznatky z výzkumu briketovani píče svinovacim zasobem v ČSR. Zemedelska Technika, 10, 621-633.
 16. Lanča, J.; Čermak, A. (1971). Dalsi poznatky z výzkumu briketovani píče a nektere fyzikalne -mechanicke hodnoty briket vytvorenych svinovanim. Zemedelska Technika, 10, 649-662.
 17. Olejnik, A. (1974). Brykietowanie siana metodą zwijania. Teoria i konstrukcja. Maszynopis Nr PIMR 4231, PIMR Poznań.
 18. Olszewski, T. (1973). Dobór optymalnych parametrów zespołu brykietującego zielonki metodą zwijania. Praca doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 19. Osobow, W.I.; Wasiljew, G.K.; Golianowskij, A.W. (1974). Машину и оборудование дла уплотнения сено-соломистых материалов. Машиностроение, Москва.
 20. O'Dogherty, M.J. (1989). A review of the mechanical behaviour of straw when compressed to high densities. Journal of Agricultural Engineering Research, 44(4), 241-265.
 21. Molitorisz, J.; McColly, H.F. (1969). Development and Analysis of the Rolling Compressing Wafering Process. Transactions of the ASABE, 12(4), 0419-0422.
 22. Smith, I.E.; Probert, S.D.; Stokes, R.E.; Hansford, R.J. (1977). The briquetting of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research, 22(2), 105-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu