BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławrynowicz Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Poszukiwanie efektów ZZL - refleksja nad głównymi nurtami badawczymi
In Search of HRM Outcomes : Reflections on the Primary Paradigms
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 31-50, tab., bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Paradygmaty zarządzania, Analiza porównawcza
Effectiveness, Human Resources Management (HRM), Management paradigms, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie efektów organizacji, a konsekwentnie i efektów zarządzania zasobami ludzkimi, jest jednym z najistotniejszych dla współczesnych nauk zarządzania. Celem opracowania jest przegląd wybranych współczesnych podejść teoretycznych do efektów zarządzania zasobami ludzkimi. Dokonana w artykule analiza porównawcza trzech ujęć teoretycznych dostarcza możliwości nie tylko w zakresie porządkowania, ale również tworzenia nowych problemów badawczych. (abstrakt oryginalny)

The organizational outcomes as well as consequences and effects of human resource management are one of the most important questions facing modern management sciences. The aim of this paper is to look at selected, contemporary theoretical approaches to the outcomes of human resource management. The comparative analysis of the three main theoretical approaches conducted in the article provides possibilities for not only applying order, but also new opportunities for research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M. (2008), Critical perspectives on strategic HRM, w Storey J., Ulrich D., Wright P. (red.), The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management, Routledge, s. 52-67.
 2. Alvesson M., Kärreman D. (2007), Unraveling HRM: Identity, Ceremony, and Control in a Management Consulting Firm, Organization Science, vol. 18 (4), s. 711-723.
 3. Barlow G. (1989), Deficiencies and the Perpetuation of Power: Latent Functions in Management Appraisal, Journal of Management Studies, vol. 26 (5), s. 499-517.
 4. Barney J.B., Wright P.M. (1998), On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage, Human Resource Management, vol. 37 (1), s. 31-46.
 5. Becker B.E., Huselid M.A. (2006), Strategic Human Resources Management: Where Do We Go From Here? Journal of Management, vol. 32 (6), s. 898-925.
 6. Björkman I., Fey C.F., Park H.J. (2007), Institutional theory and MNC subsidiary HRM practices: evidence from a three-country study, Journal of International Business Studies, vol. 38 (3), s. 430-446.
 7. Boon C., Den Hartog D.N., Boselie P., Paauwe J. (2011), The relationship between perceptions of HR practices and employee outcomes: examining the role of person-organisation and person-job fit, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22 (1), s. 138-162.
 8. Boselie P. (2010), Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach, McGraw-Hill Higher Education.
 9. Boselie P., Dietz G., Boon C. (2005), Commonalities and contradictions in HRM and performance research, Human Resource Management Journal, vol. 15 (3), s. 67-94.
 10. Boxall P., Ang S.H., Bartram T. (2011), Analysing the 'Black Box' of HRM: Uncovering HR Goals, Mediators, and Outcomes in a Standardized Service Environment, Journal of Management Studies, vol. 48 (7), s. 1504-1532.
 11. Boxall P.F., Purcell J. (2003), Strategy and Human Resource Management, Palgrave Macmillan.
 12. Boxenbaum E., Lounsbury M. (2013), Institutional logics in action. Part B Part B, United Kingdom: Emerald.
 13. Brewster C., Mayrhofer W. (2012), Handbook of Research on Comparative Human Resource Management, Edward Elgar Publishing.
 14. Buller P.F., McEvoy G.M. (2012), Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight, Human Resource Management Review, vol. 22 (1), s. 43-56.
 15. Campbell B.A., Coff R., Kryscynski D. (2012), Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital, Academy of Management Review, vol. 37 (3), s. 376-395.
 16. Czarniawska B. (2010), Trochę Inna Teoria Organizacji: Organizowanie Jako Konstrukcjia Sieci Działań, Warszawa, Poltext.
 17. Czarnota-Bojarska J. (2010), Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 18. Czyżewski M. (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, Przegląd Socjologii Jakościowej, vol. IX (4), s. 14-27.
 19. Delbridge R., Keenoy T. (2010), Beyond managerialism? The International Journal of Human Resource Management, vol. 21 (6), s. 799-817.
 20. Delery J.E., Shaw J.D. (2001), The strategic management of people in work organizations: Review, synthesis, and extension, Research in Personnel and Human Resources Management, vol. 20, s. 165-197.
 21. DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, vol. 48 (2).
 22. Dyer L., Reeves T. (1995), Human resource strategies and firm performance: what do we know and where do we need to go? The International Journal of Human Resource Management, vol. 6 (3), s. 656-670.
 23. Fleetwood S., Hesketh A. (2008), Theorising under-theorisation in research on the HRM-Performance Link, Personnel Review, 37 (2), s. 126-144.
 24. Fleetwood S., Hesketh A. (2010), Explaining the Performance of Human Resource Management, Cambridge University Press.
 25. Gardner T., Moynihan L., Park H., Wright P. (2001), Beginning to Unlock the Black Box in the HR Firm Performance Relationship: The Impact of HR Practices on Employee Attitudes and Employee Outcomes, CAHRS Working Paper Series.
 26. Gerhart B. (2007), 27. Modeling HRM and Performance Linkages, The Oxford Handbook of Human Resource Management, 1. wyd., t. 1, Oxford, England, Oxford University Press, s. 552-581.
 27. Green, Jr S.E., Li Y. (2011), Rhetorical Institutionalism: Language, Agency, and Structure in Institutional Theory since Alvesson 1993, Journal of Management Studies, vol. 48 (7), s. 1662-1697.
 28. Guest D.E. (1987), Human Resource Management and Industrial Relations [1], Journal of Management Studies, vol. 24 (5), s. 503-521.
 29. Harney B., Jordan C. (2008), Unlocking the black box: line managers and HRM-Performance in a call centre context, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 57 (4), s. 275-296.
 30. Huselid M.A. (1995), The Impact Of Human Resource Management Practices On Turnover, Productivity, And Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal, vol. 38 (3), s. 635-672.
 31. Hyde P. (2006), Improving health through human resource management: mapping the territory, London, Chartered Institute of Personnel and Development.
 32. Jackson S.E., Schuler R.S. (1995), Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and their Environments, Annual Review of Psychology, vol. 46 (1), s. 237-264.
 33. Jacques R. (1996), Manufacturing the Employee: Management Knowledge from the 19th to 21st Centuries, SAGE.
 34. Jiang K., Lepak, D.P., Hu, J., Baer, J.C. (2012a), How Does Human Resource Management Influence Organizational Outcomes? A Meta-analytic Investigation of Mediating Mechanisms, Academy of Management Journal, 55 (6), s. 1264-1294.
 35. Jiang, K., Lepak D.P., Hu J., Baer J.C. (2012b), How Does Human Resource Management Influence Organizational Outcomes? A Meta-analytic Investigation of Mediating Mechanisms, Academy of Management Journal, vol. 55 (6), s. 1264-1294.
 36. Jiang K., Takeuchi R., Lepak D.P. (2013), Where do We Go From Here? New Perspectives on the Black Box in Strategic Human Resource Management Research, Journal of Management Studies.
 37. Keenoy T. (1997), HRMism and the Languages of Re-ptesentation, Journal of Management Studies, vol. 34 (5), s. 825-841.
 38. Keenoy T. (1999), HRM as Hologram: A Polemic, Journal of Management Studies, vol. 36 (1), s. 1-23.
 39. Keenoy T. (2009), Human Resource Management, w Alvesson M., Bridgman T., Willmott H. (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies.
 40. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania, vol. 11 (4), s. 9-19.
 41. Konecki K. (2013), Anselm L. Strauss i jego procesualna wizja rzeczywistości społecznej, w Zwierciadła i maski: w postukiwaniu tożsamości, Kraków, Zakład Wydawniczy "NOMOS".
 42. Kostera M. (2014), Occupy management!: inspirations and ideas for self-organization and self-management, N.J., Routledge.
 43. Latham G.P., Almost J., Mann S., Moore C. (2005), New Developments in Performance Management, Organizational Dynamics, vol. 34 (1), s. 77-87.
 44. Legge K. (2005), Human Resource Management: Rhetorics and Realities; Anniversary Edition, Palgrave Macmillan.
 45. Lepak, D.P., Liao H., Chung Y., Harden E.E. (2006), A Conceptual Review of Human Resource Management Systems in Strategic Human Resource Management Research, Research in Personnel and Human Resources Management, vol. 25, s. 217-271.
 46. Macduffie J.P. (1995), Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto Industry, Industrial and Labor Relations Review, vol. 48 (2), s. 197.
 47. Magala S. (2009), The Management of Meaning in Organizations, 1 wyd., Palgrave Macmillan.
 48. Majowska M. (2012), W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji - perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262, s. 221-231.
 49. McKenna S., Richardson J., Manroop L. (2011), Alternative paradigms and the study and practice of performance management and evaluation, Human Resource Management Review, 21 (2), s. 148-157.
 50. McKenna S., Richardson J., Singh P., Xu J.J. (2010), Negotiating, accepting and resisting HRM: a Chinese case study, The International Journal of Human Resource Management, vol. 21 (6), s. 851-872.
 51. Nida-Rümelin J. (2009), Philosophical grounds of Humanism in economics, w Spitzeck H., Pirson M., Shiban K., von Kimakowitz E. (red.), Humanism in business, Cambridge, Cambridge University Press.
 52. Ostroff C., Bowen D.E. (2000), Moving HR to a higher level: HR practices and organizational effectiveness, w Klein K.J., Kozlowski S.W.J. (red.), Multilevel theory, research, and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions, San Francisco, CA, US Jossey-Bass, s. 211-266.
 53. Paauwe J. (2004), HRM and performance: achieving long-term viability, Oxford University Press.
 54. Paauwe J., Boselie P. (2005), HRM and performance: what next? Human Resource Management Journal, vol. 15 (4), s. 68-83.
 55. Pirson M. (2013), Towards a Humanistic Management Paradigm: A Step Back to Embrace the Future? (SSRN Scholarly Paper No. ID 2221635), Rochester, NY, Social Science Research Network.
 56. Ployhart R.E., Moliterno T.P. (2011), Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model, Academy of Management Review, vol. 36 (1), s. 127-150.
 57. Purcell J. (2003), Understanding the People and Performance Link: Unlocking the Black Box, CIPD Publishing.
 58. Purcell J. (2009), People management and performance, Abingdon, Oxon; New York, NY, Routledge.
 59. Purcell J., Kinnie N. (2007), HRM and Business Performance, w Boxall P., Purcell J., Wright P.M. (red.), Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford University Press.
 60. Samnani A.-K., Singh P. (2013), Exploring the Fit Perspective: An Ethnographic Approach, Human Resource Management, vol. 52 (1), s. 123-144.
 61. Saridakis G., Muñoz Torres R., Johnstone S. (2012), Do Human Resource Practices Enhance Organizational Commitment in SMEs with Low Employee Satisfaction? British Journal of Management.
 62. Sławecki B. (2012), Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, w Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe Podejścia i teorie, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 57-87.
 63. Storey J. (1995), Human Resource Management: A Critical Text, Routledge.
 64. Strauss A.L. (2013), Zwierciadła i maski: w postukiwaniu tożsamości, Kraków, Zakład Wydawniczy "NOMOS".
 65. Strużyna J. (2012), Zderzenie myślenia sieciowego z praktykami ZZL, w Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 1. Praca zbiorowa pod redakcją Listwana T., Stor M., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 118-127.
 66. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 67. Szambelańczyk J., Ławrynowicz M. (2013), Problemy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 23-38.
 68. Thompson P. (2011), The trouble with HRM, Human Resource Management Journal, vol. 21 (4), s. 355-367.
 69. Thornton P.H., Ocasio W., Lounsbury M. (2012), The Institutional Logics Perspectice: A New Approach to Culture, Structure and Process, Oxford University Press, USA.
 70. Watson T.J. (2010), Critical social science, pragmatism and the realities of HRM, The International Journal of Human Resource Management, vol. 21 (6), s. 915-931.
 71. Wright P.M., Boswell W.R. (2002), Desegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management Research, Journal of Management vol. 28 (3), s. 247-276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu