BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamka Beata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Endogenous Conditions of Human Resource Management in Organizations
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 51-62, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacyjna, Funkcja personalna
Organisational structure, Human Resources Management (HRM), Organisational culture, Personal function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na zasięg, identyfikację grup docelowych, cele, zadania, dobór narzędzi i praktyk zarządzania kadrami jest współcześnie szczególnie istotny. Uwagę skupiono na tendencjach przekształceń strukturalno-organizacyjnych, wirtualizacji narzędzi ZZL i ambiwalentnej roli kultury organizacyjnej w realizacji procesów i praktyk kadrowych. Wspomagane pogłębioną analizą struktury zasobów ludzkich identyfikują podstawowe, teraźniejsze i przyszłe problemy ZZL, skoncentrowane wokół postępującego zróżnicowania pracowników organizacji. (abstrakt oryginalny)

Endogenous conditions of human resource management create the framework of the personnel function in an organization. The aim of the article is to indicate selected conditions that currently influence range, identification of target groups, objectives, tasks, and tool and practice selection in a substantial way. Attention is focused on the tendencies of organizational and structural transformations, virtualization of human resource management tools, and the ambivalent role of the organizational culture in human resource practice and processes. Supported by an in-depth analysis of human resource structures, actual, present and future human resource management problems that concentrate on the progressing diversity of employees are identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2009), Relacja kultura organizacyjna a funkcja personalna. Rozważania systemowe, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Wolters Kluwer Polska.
 2. Antczak Z., Kołodziejczyk A. (2013), Inteligencja emocjonalna zespołu oraz menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych, w Antczak Z. (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Warszawa, Difin.
 3. Borkowska A., Czerw A. (2013), Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (90), s. 35-47.
 4. Combe C. (2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-Oxford-Paris.
 5. Gustaw P. (2012), Intuicja chmury, Personel Plus, nr 10 (59).
 6. Iellatchitch A., Mayrhofer W., Meyer M. (2003), Career fields: a small step towards a grand career theory?, International Journal of Human Resource Management, vol. 14, nr 5, sierpień, s. 728-750.
 7. Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników (2010), praca zbiorowa, Warszawa, Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości. http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_Inteligentne_organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf
 8. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer.
 9. King W.R. (2008), Questioning the conventional wisdom: culture-knowledge management relationships, Journal of Knowledge Management, vol. 12, nr 3, s. 35-47.
 10. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa, PWE.
 11. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 12. Łódzkie firmy a kryzys. Badanie rynku HR 2009 w łódzkich firmach produkcyjnych (2009), opr. P. Przyłęcki, Raport z badań ankietowych przygotowany na zlecenie firmy BEAVER Doradztwo Personalne, Łódź. http://www.beaver.com.pl/UserFiles/File/RAPORT-%20BADANIE%20RYNKU%20HR%202009r.pdf
 13. Molenda M. (2012), Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 63a, s. 209-219.
 14. Nogalski B., Staciwa B. (2012), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - case research, Management, vol. 16, nr 1.
 15. Nohria N., Groysberg B., Lee L. (2008), Employee Motivation. A Powerful New Model, Harvard Business Review, lipiec-sierpień.
 16. Oliver S., Kandadi K.R. (2006), How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations', Journal of Knowledge Management, vol. 10, nr 4, s. 6-24.
 17. O'Reilly III C.A., Chatman J., Caldwell D.F. (1991), People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organizational Fit, Academy of Management Journal, s. 487-516.
 18. Piątkowska M. (2012), Weryfikowany, weryfikowana, Personel Plus, nr 05 (54), s. 6-10.
 19. Plucińska K. (2011), Czego firmie nie da outsourcing kadr i płac? Personel Plus, nr 07 (44).
 20. Płoszajski P. (2001), Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, w Grudzewski W.M., Hajduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa, Difin.
 21. Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass.
 22. Simon J. (1981), The Ultimate Resource, Princeton University Press.
 23. Strużyna J. (2013), Propozycja sposobu analizy i doskonalenia ZZL w małej firmie sieciowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (92-93), s. 161-180.
 24. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Zu Xingxing (2006), Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma, The 2006 Annual Meeting of the Academy of Management, czerwiec. http://om.aomonline.org/dyn/award/Best%20paper%202006.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu