BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Alojzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim piśmiennictwie organizatorskim : (fragment większej całości)
Human Resource Management in Polish Organizational Literature
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 91-102, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Historia myśli ekonomicznej
Management sciences, Human Resources Management (HRM), Health and safety at work, History of economic thought
Uwagi
streszcz., summ.
Adamiecki Wacław
Abstrakt
Dobrze rozwijająca się nauka o zarządzaniu okresu klasycznego w Polsce musiała posiadać również pewne dokonania w zakresie czynnika ludzkiego w organizacji. Tak rzeczywiście było. Spośród powstającego dorobku w artykule podjęto rekonstrukcję poglądów na czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, autorstwa Wacława Adamieckiego, który tworzył w Warszawie w trudnych warunkach przed- i powojennych. Przypomniane zostały jego działania na rzecz tworzącego się ruchu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również treści jego koncepcji kierowania ludźmi w pracy z 1948 roku. (abstrakt oryginalny)

The nicely developing science of management of the classical period in Poland has to include achievements in the area of the human factor in the organization. This is indeed the case. Among the emerging achievements, the paper undertakes the reconstruction of the views on the human factor in the company as developed by Wacław Adamiecki, who worked on this problem in Warsaw subject to difficult pre- and post-war conditions. Also reiterated is his work in the creation of an occupational health and safety movement as well as his concepts of managing people at work dating from 1948. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki W. (1930), Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń do pracy biurowej, Przegląd Organizacji, nr 12.
 2. Adamiecki W. (1931a), Graficzny obraz organizacji magazynu materiałów pomocniczych, Przegląd Organizacji, nr 1.
 3. Adamiecki W. (1931b), O metodzie analizy organizacji, Przegląd Organizacji, nr 5.
 4. Adamiecki W. (1948), Kierownictwo ludźmi w pracy, Łódź, Wiedza Powszechna Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik".
 5. Adler R., romaquil.blog.onet.pl/2009/02/01/prawdziwe-poczatki-sluzb-bhp-w-polsce-cz-1/.
 6. Adler R., romaquil.blog.onet.pl/2009/02/01/prawdziwe-poczatki-sluzb-bhp-w-polsce-cz-2/.
 7. Auleytner J. (2002), Instytut Spraw Społecznych (1931-1939), Polityka Społeczna, nr 3.
 8. Borejsza J. (1947), Na rogatkach kultury polskiej, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
 9. Czech A. (2004), Roman Rieger (1870-1947) - inżynier i organizator, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 10. Czech A. (2013), Organizatorzy od Adamieckiego, Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 36/styczeń oraz nr 37/październik 2013.
 11. Czech A. (2013), Władysław Baliński (1889-1978), Przegląd Organizacji, nr 2.
 12. Instytut Spraw Społecznych przy Asfaltowej (1963), oprac. K. Kawecka, w Wspomnienia warszawskich peperowców, Warszawa, KiW, s. 190 i 193.
 13. Krasucki E. (2009), Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Popularyzacja wiedzy. Prospekt (1946), Wiedza Powszechna Wydawnictwo Popularno-Naukowe, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
 15. Róziewicz J. (1979), Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum.
 16. Rychliński S. (1976), Wybór Pism, Warszawa, Biblioteka Socjologiczna PWN.
 17. Strzelecki E. (1957), Instytut Spraw Społecznych, w Encyklopedia Współczesna, t. 1, Warszawa.
 18. Szubert W. (1993), Instytut Spraw Społecznych w Warszawie w mojej pamięci (1936-1939), Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, z. 9.
 19. Święcicki M. (1960), Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa, PWN.
 20. Wspomnienia warszawskich peperowców (1963), KiW, Warszawa.
 21. Ziemba S. (1976), Czasy przełomu, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu