BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata
Tytuł
Niestabilność zatrudnienia a zachowania matrymonialne na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w ostatniej dekadzie
Employment Instability and Marriage in Rural and Urban Areas of Poland During Last Decade
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 129-145, rys., tab., bibliogr. 11 poz
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Obszary wiejskie, Rynek pracy
Employment, Rural areas, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest analizie przestrzennego zróżnicowania małżeńskości oraz ustaleniu determinant rynku pracy (określających stabilność zatrudnienia) je kształtujących w Polsce w latach 1999-2010, prowadzonej odrębnie dla obszarów miejskich i wiejskich. Opis ten pozwoli na weryfikację następujących hipotez badawczych: w województwach charakteryzujących się złą sytuacją na rynku pracy, opisywaną przez zmienne bezrobocia, odnotowujemy spadek natężenia zawieranych małżeństw oraz odraczanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego do starszych grup wieku. W regionach, gdzie sytuacja na rynku pracy jest relatywnie lepsza, opisywana przez zmienne zatrudnienia, obserwujemy wzrost natężenia zawieranych małżeństw oraz nieodkładanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego do starszych grup wieku. (fragment tekstu)

The article is devoted to the analysis of marriage by regions according to the rate of marriage and the pattern of marriage. The goal is to find similar regions. One of many determinants of diversity between the regions in marriage patterns is the situation on labour market. Using a linear regression model we can observe together these regional processes and describe main characteristics of unemployment and employment which substantially contribute to regional diversification of marriage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barański T., Kaczmarek S., Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU Countries, "Bulletin of Geography" (Socio-Economic Series) Nr 7, 2007.
 2. Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996, s. 7-43.
 4. Domański H., Przybysz D., Bariery zawierania małżeństw w Polsce w latach 1977-2007, "Studia Socjologiczne" nr 1 (192), 2000.
 5. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 6. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 8. Radzikowska B., Płodność w Polsce w kontekście drugiego przejścia demograficznego. Modelowanie i prognozowanie, Wydawnictwo AE, Wrocław1995.
 9. Rocznik Demograficzny 2000, GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa.
 11. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu