BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerw Aleksandra
Tytuł
Możliwości kształtowania postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce
Possibilities of Shaping Attitudes of Polish Children and Teenagers Towards Health
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 147-157, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Dzieci, Zdrowie
Youth, Children, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uznanie zachowań za zasadniczy zespół przyczyn chorób "cywilizacyjnych" było powodem działań w zakresie ochrony zdrowia. Szereg przekształceń zmierza do uczynienia każdego z nas odpowiedzialnym za własne zdrowie. Wdrażanie profilaktyki ma na celu popularyzację i kształtowanie wśród obywateli zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych. Powyższe zapoczątkowało naukowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi. Prowadzone przez kilkadziesiąt lat pomiary na ten temat nie wypracowały jednego harmonijnego sposobu pojmowania zachowań zdrowotnych i roli, jakie odgrywają one w życiu człowieka. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że koncentracja na zachowaniach zdrowotnych jest pod wpływem dwóch różnych paradygmatów. Pierwszy z nich - biomedyczny - odnosi się do omawianych postaw jako do ważnego czynnika, który zabezpiecza człowieka przed chorobą. Drugi zaś - holistyczny - jak wcześniej zostało to omówione, traktuje zachowania zdrowotne jako podstawę do rozwoju potencjałów zdrowia. (fragment tekstu)

Lifestyle, environment, genetics and usage of health care are the classical health determinants. Each of these factors in< uences personal health to certain degree. Lifestyle has the biggest impact (50-52%), followed by environment (18-20%), genes (15-20%) and finally usage of health care (10-15%). Acknowledgement of negative health behaviours as key reason for diseases of modern civilization formed the basis for many preventive actions. Implementation of preventive health programs is aimed at shaping healthy lifestyle and healthy behaviours in society. The objective of this article is to present links between social marketing and possibilities to influence healthy behaviours of kids and youth. Necessity for holistic approach to health and examples of healthy behaviours of kids and young people in Poland are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gil R., Dziedziczko A., Pojęcie świadomości zdrowotnej, zdrowia i choroby, "Zdrowie Publiczne" nr 114 (2), 2004, s. 250-255.
  2. Nosko J., Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne - aspekty historyczno-kulturowe, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łodź 2005, s. 12-13.
  3. Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21.11.1986, WHO/HPR/HEP/95.1.
  4. Promocja zdrowia jako zadanie zdrowia publicznego, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2006, s. 46.
  5. Wojnarowska B., J. Mazur, Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: wyniki badań HBSC 2002, "Zdrowie Publiczne" nr 114 (2), 2004, s. 159-167.
  6. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, pr. zb., red. Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2003, s. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu