BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych firmy z pracownikami
Model of long term loyalty relationships between employee and organization : proposition
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 1 (23), s. 85-100, tab., bibliogr. poz. 25
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Lojalność pracowników, Relacje pracodawca-pracownik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zaangażowanie pracowników
Employee loyalty, Employer-employee relationships, Human Resources Management (HRM), Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, którego inspiracją był model długookresowych relacji: klient - firma, przedstawiono składowe modelu relacji lojalnościowych: pracownik (klient wewnętrzny) - organizacja. Starano się, po pierwsze dokonać w miarę pełnej specyfikacji antecedencji (pierwszej składowej modelu), tj. determinantów powstawania skutecznej, tj. dłużej trwającej i przynoszącej korzyści każdej ze stron, relacji. Zaliczono do nich m.in. stosowany przez firmę rodzaj strategii prolojalnościowej, motywy lojalności oraz rozpowszechnienie wśród pracowników multilojalności. Następnie zidentyfikowano determinanty relacji (druga składowa modelu), a wśród nich m.in. typ lojalności pracowników. Wyodrębniono także skutki relacji (trzecia składowa modelu), do których zaliczono m.in. poziom ryzyka lojalnościowego w firmie i jego implikacje w postaci na przykład (nie)pełnego zaangażowania pracowników i strat na produktywności. Model wymagałby empirycznej weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

The paper, inspired by a long-term client-company relationship model, highlights the components of a model of loyalty relationships between an employee (an internal client) and an organisation. The study aims to present a relatively complete specification of antecedents (the first component of the model), i.e. the determinants of an effective relationship, understood as a long-term bond benefiting both parties. The antecedents include the type of loyalty strategy applied by the company, the drivers behind loyalty and the spread of multi-loyalty among employees. Next, the paper identifies the determinants of the relationship (the second component of the model), including, e.g. the type of employees' loyalty. The third component of the model looks at the results of the relationship, such as the level of loyalty risk in the organization and its implications, e.g. in the form of (incomplete) employee buy-in and productivity losses. Empirical verification of the model would be advantageous. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behrens B., Lebensphasenorientiertes Personalmanagement, w: Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte, Instrumente, Best Practices, Gabler, Wiesbaden 2009.
 2. Berry L.L., Relationship Marketing of Services-Growing Interest, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, nr 23-24.
 3. Curasi C.F., Kennedy K.N., From Prisoner to Apostol: A Typology of Repeat Buyers and Loyal Customers in Service Business, "Journal of Service Marketing", no. 4.
 4. Cyran K., Korzyści z udziału w programach lojalnościowych - w opinii konsumentów, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 5. Derdzińska K., Budowanie zaangażowania pracowników - model sześciu kroków, "Personel Plus" 2010, nr 12 (37).
 6. Gerpott T.J., Paukert, M. Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit: Eine Mataanalyse, "Zeitschrift für Personalforschung" 2011, Nr. 1.
 7. Grieger J., Ortlieb R., Pantelmann H., Sieben B., Strategische Bindung der Ressourcen von Fach- und Führungskräften, Beurteilung und Umsetzung in Unternehmen, "Zeitschrift für Personalforschung" 2010, Nr. 4.
 8. Gummesson E., Total Relationship Marketing, Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30 Rs, Biutterworth-Heinemann, Oxford 2000.
 9. Jones T.O., Sasser W.E., Why Satisfied Customers Defekt, "Harvard Business Review" November / December 1995, Vol. 73.
 10. Kehrel A., Kehrel U., Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, "Personalwirtschaft" 2011, Nr. 4.
 11. Lipka A., Employee Relationship Management (ERM) jako trend rozwojowy w obszarze funkcji personalnej, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34).
 12. Meyer-Ferreira P., Human Capital strategisch einsetzen. Modelle und Konzepte für die Unternehmenspraxis, Luchter - Wolters Kluwer Deutschland, Köln 2010.
 13. Mitręga M., Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, "Marketing i Rynek" 2008, nr 2.
 14. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2011.
 15. Nowak M., Controlling działalności marketingowej, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 16. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 17. Paluchowski W., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S.S. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 18. Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 19. Sajkiewicz B., Motywowanie do innowacyjności, w: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 20. Schüller A.M., Kunden mit Wertschätzung und Respekt verwöhnen, "io new management" 2010, Nr. 10.
 21. Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, w: Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 22. Stotz W., Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2007.
 23. Szabowska-Walaszczyk A., Zaangażowanie w pracy i organizacji - przegląd problematyki i narzędzi pomiaru, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. Zawadzka, PWN, Warszawa 2010.
 24. Zawadzka A.M., Konsumenci lojalni i nielojalni wobec marki produktu. Analiza segmentacji psychograficznej, "Czasopismo Psychologiczne" 1998, nr 3-4.
 25. Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5771
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu