BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą
Relations between Agriculture and Cyclical Fluctuations in the Economy
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 32-41, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Wahania cykliczne, Rolnictwo, Gospodarka, Agrobiznes, Cykl koniunkturalny
Cyclical fluctuations, Agriculture, Economy, Agrobusiness, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem wahań cyklicznych w sektorze rolnym. Głównym celem opracowania jest ocena związku koniunktury rolnej ze zmianami sytuacji ekonomicznej w gospodarce. Na podstawie danych statystycznych próbowano określić wpływ recesji/ożywienia na kształtowanie się wybranych wyników produkcyjno-ekonomicznych agrobiznesu. Wskazano też na cechy fluktuacji w rolnictwie, które są wynikiem specyficznych właściwości czynnika ziemi. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the problem of cyclical fluctuations in the agricultural sector. The main purpose is to assess the relation between the situation in the agriculture and business cycle in the economy. On the basis of statistical data an attempt was made to determine the impact of the recession/recovery in the evolution of selected production and economic results of agribusiness. The nature of fluctuations in agriculture, which are the result of specific properties of the land factor was also highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bean C.L. 1927: Agriculture and the Nation's Business, "Journal of Farm Economics", Vol. 9, No. 7.
 2. Ceny w gospodarce narodowej. Kwiecień 2011, GUS, Warszawa 2011.
 3. Cochrane W.W. 1958: Farm Prices: Myth and Reality, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 4. Czyżewski A. 1955: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej, (red.) A. Czyżewski, Wyd. ODR w Sielinku, Poznań, s. 25-26.
 5. Czyżewski A., Kułyk P. 2009: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej w UE-15 i Polsce w latach 1990-2008, [w:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, (red.) A. Borowska, A. Daniłowska, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 7.
 6. Hansen A.H. 1932: The business cycle and its relation to agriculture, "Journal of Farm Economics", Vol. 14, No. 1.
 7. Hodges J.A. 1934: Size of Farm and the Business Cycle, "Journal of Farm Economics", Vol. 16, No. 4.
 8. Ifrim M., Mursa G. 1998: S. Jevons, harvest fl uctuations and business cycle, "Al. I. Cuza" University, Iaşi.
 9. Koniunktura w rolnictwie. II kwartał 2011, badanie okresowe nr 91, SGH, Warszawa 2011.
 10. Kowalczyk S. 2010: Bezpieczeństwo żywności - moda czy konieczność?, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 9-10, s. 109.
 11. Miegel M. 2008: Granice wzrostu, "Forum", z dnia 25.02.2008.
 12. Mirowski P. 1988: Macroeconomic Instabiility and the "Natural" Processes in Early Neoclassical Economics, [w:] William Stanley Jevons: Critical Assessments, Routledge, London, s. 283-293.
 13. Morgan M.S. 1990: The History of Econometric Ideas (Historical perspectives on modern economics), Cambrigde University Press, New York, s. 18-26.
 14. Mrówczyńska-Kamińska A., Czyżewski B. 2011: Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista", nr 2.
 15. Musiał W. 2009: Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 3, s. 152-162.
 16. Newbery D.M., Stiglitz J.E. 1981: The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk, Oxford: Clarendon Press, Oxford.
 17. Popkin J. 1984: The business Cycle at Various Stages of Process, "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 2, No. 3, s. 215-222.
 18. Rao J.M., Storm S. 2002: Agricultural Globalization in Developing Countries: Rules, Rationales and Results, Political Economy Reaserch Institute, University of Massachusetts, Amherst, s. 25.
 19. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, GUS, Warszawa 2010.
 20. Sobiecki R. 2010: Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, (red.) R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 67-68.
 21. Szymański W. 2009: Kryzys globalny - pierwsze przybliżenie, Wyd. Difi n, Warszawa, s. 17.
 22. Timoshenko V. 1930: The Role of Agricultural Fluctuations in the Business Cycle, "Michigan Business Studies", Vol. 2, No. 9.
 23. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, część I, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 24. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, część I, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 25. www.fadn.pl.
 26. www.munichre.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu