BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierska-Woźny Eliza Marta (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej
Financial Market Integration in the European Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 185-210, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Gospodarka, Integracja gospodarcza
Financial crisis, Financial markets, Economy, Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Integracja rynków finansowych jest jednym z etapów integracji gospodarczej. Tendencje do integracji rynków finansowych obserwuje się zarówno w skali całego globu, jak i w różnych jego regionach. Wyróżnia się następujące etapy międzynarodowej gospodarczej integracji regionalnej: strefę wolnego handlu, unię celną, wspólny rynek i unię gospodarczą oraz pieniężną. Integracja rynków finansowych jest elementem trzeciego i czwartego etapu integracji gospodarczej. Wspólny rynek obejmuje m.in. swobodę przepływu kapitału między krajami członkowskimi, a pełna unia gospodarcza - również kwestie wspólnej waluty. Pod pojęciem integracji finansowej rozumie się powszechnie liberalizację przepływów kapitałowych, harmonizację systemów podatkowych i budżetowych, unifikację instytucji bankowych i finansowych oraz integrację rynków kapitałowych. Można wyróżnić następujące etapy integracji finansowej: liberalizacja przepływów kapitałowych, w tym napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w dużej mierze dzięki korporacjom transnarodowym, integracja instytucji i systemów finansowych oraz dalsza integracja gospodarcza w zakresie integracji rynków kapitałowych poprzez wprowadzenie wspólnej waluty. (fragment tekstu)

The integration of financial markets is one of the stages of economic integration. The trends for the integration of financial markets is observed both on a global scale, as well as its various regions. The integration of financial markets may occur as a result of actions by the authorities, but also by the international free market processes-globalization. Speaking about the integration of EU financial markets, we mean creating opportunities for free movement of capital and financial services in the EU and the single currency. As a result of increase in the financial integration process in Europe the value of the flow of capital between countries has significantly increased. With the progress of economic integration in the EU, the EU as a whole has become a stronger business partner and was able to invest more beyond its borders, as well as more investments flowed from the third countries. The integration of financial markets through greater development of the financial markets is leading to faster economic growth. It can bring many benefits, but also risks. Benefits should be seen in the possibility to boost the GDP growth, the risks in the existence of increasingly stronger links between national markets and intermediaries acting on that markets. A particularly important issue is the contagion effect. Additionally, in case of institutional mismatches on the side of economic policy, financial integration can also have negative effects on the economy, such as greater probability of financial crisis and economic recession, because the price for increased integration of financial markets is an increase in the risk of financial crises. Economic growth stimulated by the development of financial markets should be accompanied by proper regulation of markets to prevent future crisis. However, it must be also remembered that the growth of the institutions may limit the development of markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam K., Jappelli T., Menichini A., Paduka M., Pagano M., Analyse, compare, and apply alternative indicators and monitoring methodologies to measure the evolution of capital market integration in the European Union, Centre for Studies in Economics and Finance, University of Salerno, Salerno 2002, s. 50-51.
 2. Baele L., Pungulescu C., Ter Horst J. R., Model Uncertainty, Financial Market Integration and the Home Bias Puzzle, Tilburg University-Toulouse Barcelona Business School, Tilburg-Barcelona 2006. Dokument dostępny na stronie internetowej Social Science Research Network: http://www.ssrn.com (5.04.2007).
 3. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic growth, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge (MA)-London 2004, s. 20.
 4. Bekaert G., Harvey C. R., Lumsdaine R. L., Dating the Integration of World Equity Markets, ,,Working Paper" Nr 6724, NBER, Cambridge 1998, s. 34.
 5. Brasili A. , Vulpes G., Banking integration and co-movements in EU banks' fragility, Bank of Spain, Madrid 2006, s. 16. Dokument dostępny na stronie internetowej The Munich Personal RePEc Archive: http://mpra.ub.uni-muenchen.de (6.04.2009).
 6. Britten-Jones M., The sampling error in estimates of mean-variance efficient portfolio weights, ,,Journal of Finance" Vol. 54, Nr 2, 1994, s. 655-671.
 7. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 48-57.
 8. Commission of the European Communities, Financial Integration Monitor 2006, "Commission Stff Working Document" Nr SEC(2006)1057, Brussels 2006, s. 2.
 9. Commission of the European Communities, Financial Integration Monitor 2004, "Commission Staff Working Document" Nr SEC(2004)559, Brussels 2004, s. 10-11.
 10. Commission of the European Communities, Tracking EU financial integration, "Commission Staff Working Paper" Nr SEC(2003)628, Commission of the European Communities, Brussels 2003, s. 11-16.
 11. Committee on the Global Financial System, Credit risk transfer, CGFS Publications Nr 20, Basel 2003, s. 24. Dokument dostępny na stronie internetowej The Bank for International Settlements: http://www.bis.org (4.04.2009).
 12. Cooper I., Kaplanis E., Home bias in equity portfolios, inflation hedging, and international capital market equilibrium, ,,Review of Financial Studies" Vol. 7, Nr 1, 1994, s. 45-60.
 13. Duisenberg W., The role of financial markets for economic growth [przemówienie na konferencji:] "The Single Financial Market: Two Years into EMU", Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 31.05.2001. Dokument dostępny na stronie internetowej The European Central Bank: http://www.ecb.int (4.04.2009).
 14. European Central Bank, EU Banking structures, European Central Bank, Frankfurt 2006, s. 12.
 15. French K. R., Poterba J. M., Investor diversification and international equity markets, "American Economic Review" Vol. 81, Nr 2, 1991, s. 222-226.
 16. Giannetti M., Guiso L., Jappelli T., Padula M., Pagano M., Financial Market Integration, Corporate Financing and Economic Growth. Final Report, "Economic Papers" Nr 179, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2002, s. 43. w: R.G. Rajan, L. Zingales, Financial Dependence and Growth, "American Economic Review" Vol. 88, Nr 3, 1998, s. 559-586.
 17. Guiso L., Jappelli T., Padula M., Pagano M., Financial Market Integration and Economic Growth in the EU, "Working Paper" Nr 118, University of Salerno, Centre for Studies in Economics and Finance, Salerno 2004, s. 2.
 18. Iwanicz-Drozdowska M., Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie, "Bank i Kredyt" nr 1, 2007, s. 5.
 19. Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe w Europie. Kraje uprzemysłowione, w: Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 61-111.
 20. Kaas L., Financial market integration and loan competition. When is entry deregulation socially beneficial?, "Working Paper Series" Nr 403/2004, European Central Bank, Frankfurt 2004, s. 19-21. Dokument dostępny na stronie internetowej The European Central Bank: http://www.ecb.int (5.04.2009).
 21. Kawecka-Wyrzykowska E., Swoboda przepływu kapitału, w: Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 98-100.
 22. Kindleberger C. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 43-44.
 23. Kruger A., Financial Markets and Economic Growth, przemówienie wygłoszone 28.09.2006 w Tokio. Dokument dostępny na stronie internetowej The International Monetary Fund: http://www.imf.org(4.04.2009).
 24. Lewis K. K., Trying to explain home bias in equities and consumption, "Journal of Economic Literature" Vol. 37, Nr 2, 1999, s. 571-608.
 25. McCreevy C., Financial Capital Markets Integration in Europe, SPEECH/06/313, Reuters Newsmaker Event, Shangai, 18.05.2006, s. 4. Dokument dostępny na stronie internetowej Unii Europejskiej: http://europa.eu (6.04.2009).
 26. Pagano M., Measuring financial integration [materiały konferencyjne], European Central Bank, Frankfurt 2002, s. 2.
 27. Papademos L., ECB Financial Stability Review December 2006 [materiały konferencyjne], European Central Bank, Frankfurt am Main, 11.12.2006, s. 9-10. Dokument dostępny na stronie internetowej The Bank for International Settlements: http://www.bis.org (6.04.2009).
 28. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce i w zachodniej Europie z punktu widzenia zmieniającej się roli kapitału, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, red. W. Tarczyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 120-121.
 29. Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, "Bank i Kredyt" nr 4, 2007, s. 5.
 30. Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 29.
 31. Puzyrewicz T., Przemiany globalnego rynku kapitałowego a kryzysy walutowe, w: Rynek kapitałowy- mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, red. T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 125.
 32. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie większej konsolidacji usług finansowych [2006/2081(INI)], Strasburg, 4.07.2006.
 33. Schüler M., The threat of systemic risk in banking - evidence for Europe, "Discussion Paper" Nr 02-21, Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim 2002, s. 4.
 34. Stirbu C., Financial market integration in a wider European Union, "Discussion Paper" Nr 297, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg 2004, s. 7.
 35. Tesar L. L., Werner I., Home bias and high turnover, "Journal of International Money and Finance" Vol. 14, Nr 4, 1995, s. 467-492.
 36. Thirlwall A. P., Growth and Development. With Special Reference to Developing Economies, 8th ed., Palgrave-Macmillan, Basingstoke-New York 2006, s. 240-241.
 37. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002, s. 16-17.
 38. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu