BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jocz Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Brunona Schulza gnostyczna mityzacja metafizyki
Brunon Schuzl's Gnostic Mythicization of Metaphysics
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 261-270
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Ocena dorobku naukowego, Przegląd dorobku naukowego
Scholarly achievements estimating, Overview of scientific achievements
Uwagi
summ.
Schulz Bruno
Abstrakt
Dokonano próby interpretacji sensu rzeczywistości, która jest rekonstruowana w twórczości Brunona Schulza, i stanowi jedną z wielu rzeczywistości.

The main aim of this article is to make an attempt at interpreting a meaning of reality which is reconstructed in the works of Bruno Schulz and which constitutes one of the many meanings of reality. This meaning reveals itself thanks to Schultz's understanding of body, corporeality and materiality, which are categories that have appeared in European metaphysics for centuries. It seems that traces of Gnostic mythology can be found in this new metaphysics of corporeality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu, przekł. L. Regner, Warszawa 1981.
 2. Gombrowicz W., Testament, Warszawa 1990.
 3. Jarzębski J., Schulz, Wrocław 1999.
 4. Jarzębski J., Schulz: spojrzenie w przyszłość, [w:] Jarzębski J. (red.), Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej: Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci..., Kraków 1994.
 5. Jocz A., Bruno Schulz a gnostycyzm, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 1996, Seria Literacka, t. 3.
 6. Jocz A., Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas (red.), W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003.
 7. Jocz A., Bruno Schulz, czyli o gnostycznej próbie uchwycenia fenomenu cierpienia, "Przegląd Religioznawczy" 2006, nr 1(219).
 8. Jocz A., Bruno Schulz, czyli o nieznośnym obcowaniu z nieupostaciowaną materią, [w:] B. Sienkiewicz, T. Sobieraj (red.), Literackość filozofii - filozoficzność literatury, Warszawa 2009.
 9. Jocz A., Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej (od I do XVII w.). Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka, Poznań 1995.
 10. Jocz A., Przypadek "osy rozbójniczej". Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009.
 11. Jocz A., Rozum Arystotelesa a gnostyczne po - "wołanie". Dwa różne początki poznawania istoty Absolutu, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2001, Seria Literacka, t. 8, s. 71-86.
 12. Jocz A., W stronę metafizyki. Duchowe eksperymenty w literaturze, "Przegląd Religioznawczy" 2011, nr 1 (239), s. 105-112.
 13. Jonas H., Idea Boga po Auschwitz, przekł. G. Sowinski, Kraków 2003.
 14. Jonas H., Religia gnozy, przekł. M. Klimowicz, Kraków 1994.
 15. Kalin A., Ksiêga heretycka - Schulzowski model kultury literackiej, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas (red.), W ułamkach zwierciad³a... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003.
 16. Orygenes, Duch i Ogień, przekł. S. Kalinkowski, Kraków-Warszawa 1995.
 17. Platon, Faidros (245c-248e), przekł. L. Regner, BKF, Warszawa 1993.
 18. Prokopiuk J., Gnoza i gnostycyzm, Warszawa 1998.
 19. Prokopiuk J., Labirynty herezji, Warszawa 1999.
 20. Quispel G., Gnoza, przekł. B. Kita, Warszawa 1988.
 21. Schulz B., Bruno Schulz do St.I. Witkiewicza, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 22. Schulz B., Dodo, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 23. Schulz B., Edzio, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 24. Schulz B., Kometa, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 25. Schulz B., Manekiny, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 26. Schulz B., Mityzacja rzeczywistości, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 27. Schulz B., Sanatorium pod Klepsydrą, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 28. Schulz B., Sierpień, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 29. Schulz B., Ulica Krokodyli, [w:] Schultz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN, Seria I, Nr 264, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 30. Sienkiewicz B., Wokół motywu manekina. Bruno Schulz i Debora Vogel, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas (red.), W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003.
 31. Speina J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, t. XXIV, z. 1, Warszawa - Poznań 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu