BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicki Juliusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Religia i świeckość jako obszary badawcze w pismach Niccolo Machiavellego
Religion and Secularism as Research Areas in Machiavelli's Works
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 271-286
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Filozofia społeczna, Religia, Poglądy filozoficzne, Przegląd dorobku naukowego
Social philosophy, Religion, Philosophical thought, Overview of scientific achievements
Uwagi
summ.
Machiavelii Niccolo
Abstrakt
Przedstawiono relacje między religią i sekularyzmem w filozofii społecznej Niccolo Machiavellego.

This article presents the relationship between religion and secularism in Machiavelli's social philosophy. Machiavelli used the same method to study both state and religion. For him, in fact, there is no difference between the world of state and the world of religion. Machiavelli's works mainly include tips on how a ruler should rule a country. According to the metaphor he used, a prince must be a lion and a fox at the same time. A ruler should also be able to use religion as an instrument of state policy. Religion teaches us that moral goodness is an element of people's moral life. Machiavelli, however, felt that the old pagan religions, especially the Roman religion, were better than the Christian religion. In his opinion ancient religions cultivated the virtue of courage. A lord and prince, however, should be above moral standards that are drawn from religion. These and other Machiavelli's arguments make his thought very secular. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, za: Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, Poznań 2005.
 2. Bouwsma W., The secularization of society in the seventeenth century, Moscow 1970.
 3. Drozdowicz Z., Filozofia włoska w epoce Odrodzenia, Poznań 2004.
 4. Drozdowicz Z., Jansenizm (hasło), [w:] Z. Drozdowicz (red.), Zarys encyklopedyczny religii.
 5. Drozdowicz Z., O racjonalności życia społecznego, Poznań 2007.
 6. Król M., Filozofia polityczna, Kraków 2008.
 7. Machiavelli N., Książę, [w:] Wybór pism, opr. K. Zaboklicki, wstęp J. Malarczyk, Warszawa 1972.
 8. Machiavelli N., Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, [w:] N. Machiavelli, Wybór pism, opr. K. Zaboklicki, wstęp J. Malarczyk, Warszawa 1972.
 9. Manelli M., Machiavelli, Warszawa 1968.
 10. Manent P., Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.
 11. McCormick J., Machiavellian Democracy, Cambridge 2011.
 12. McDonogh G., Fryderyk Wielki, Warszawa 2009.
 13. Owidiusz, Przemiany, Kraków 2002.
 14. Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.
 15. Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Warszawa 2008.
 16. Tomasiak-Brzost A. (red.), Niccolo Machiavelli. Paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973, za: J. Bartyzel, "Makiawelizm" - http://haggard.w.interia.pl/makiawelizm.html (dostęp: 07.05.2012).
 17. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
 18. Werth N., Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku Sowieckim, [w:] S. Courtoirs i inni, Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999.
 19. Wituch T., Zjednoczenie Włoch, Warszawa 1987.
 20. Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu