BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachulak Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Ziemski i mistyczny obraz wędrówki w islamie
The Earthly and Mystical Image of Migration in Islam
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 287-297
Tytuł własny numeru
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Islam, Turystyka
Pilgrimage, Islam, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy pragnę przyjrzeć się zagadnieniu wędrówki, a także wizerunkowi wędrowca, pielgrzyma w najmłodszej historycznie religii monoteistycznej. Obraz podróży w islamie jest bliski także albo przede wszystkim przodkom wyznawców Allacha, szczególnie w czasie poprzedzającym narodzenie Proroka Muhammada, czyli w okresie tzw. dżahilijji. (fragment tekstu)

Migration is an intrinsic characteristic of the Islamic world. It can be seen from two perspectives: earthly (literal) and mystical (spiritual). The origin of the archetype of an immigrant can be traced back to the times of the ancient Bedouins who traversed the desert in search of an oasis. However, physical distance does not play such an important role as spiritual matters, especially for people who go on a pilgrimage to Mecca. Following in the footsteps of the ancestors (Abraham, Muhammad), the faithful strengthen ties with their community. A similar thing is true of a mystic who has achieved the highest level of initiation. As an experienced master, he is able to share his experience with others. Unceasingness, perseverance, humility and love are important characteristics of migration which is seen both from the earthly and the mystical perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.
 2. Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 3. Ibn al - Qajjem, Podróż duszy po śmierci, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Białystok 2001.
 4. Ka'ba The House Of Allah, [w:] http://www.al-islam.org/kaaba14/1.htm, dostęp: 24.10.2012 r.
 5. Koran, przekład i tłum. J. Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002.
 6. Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń, podróżowanie w kulturze współczesnej, Wyd. ALTA 2, Wrocław 2001.
 7. Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2006.
 8. Madeyska D., Has o: Al - Ka'ba, [w:] Mały słownik kultury świata arabskiego, pod red. J. Bielawskiego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
 9. Madeyska D., Has o: Beduini, [w:] Mały słownik kultury świata arabskiego, pod red. J. Bielawskiego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
 10. Nasr S.H., Idee i wartości islamu, Wyd. PAX, Warszawa 1988.
 11. Nasr S.H., Istota islamu, Wyd. PAX, Warszawa 2010.
 12. Składankowa M., Zrozumieć Iran: ze studiów nad literatura perską, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1996.
 13. Słownik wyrazów obcych, pod. red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Tworuschka M., Tworuschka U., Religie !wiata. Islam, Wyd. Biblioteka "Gazety Wyborczej", Warszawa 2009.
 15. Wąs A., Śmierć, pochówek i życie po śmierci w tradycji islamskiej, [w:] http://religie.wiara.pl/doc/472249.Smierc-pochowek-i-zycie-po-smierci-w-tradycji-islamskiej, dostęp: 2.11.2012 r.
 16. Wronecka J., Wstęp, [w:] Ibn 'Arabi, Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca, Wyd. PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu