BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010
The World Honey Market in the Period 1961-2010
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 160-175, tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Miód, Handel zagraniczny, Produkcja, Konsumpcja
Honey, Foreign trade, Production, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat stanu i perspektyw rozwoju rynku miodu na świecie z uwzględnieniem sytuacji krajów UE, w tym Polski, w latach 1961-2010. Omówiono specyfikę oraz problematykę produkcji i konsumpcji, a także międzynarodowego handlu miodów w skali globalnej. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present basic information about the state and perspective of the development of honey production, consumption and international trade in the world within the scope of the EU especially in Poland. It describes past and future potential dangers resulting from the changes in the honey market in the globe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010-13, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. S. Pieniążka w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach.
 2. Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe, European Food Safety Authority, "The EFSA Journal 2008", 154, 1-28.
 3. Cichoń J., Wilde J. 1996: Competitiveness of the Polish beekeeping industry in the European market. " Zeszyty Naukowe Pszczelnictwa" Nr 40 (2), s.7-15.
 4. FAOSTAT 2011: www.fao.org.
 5. Kampania "Życie miodem słodzone", "Sad Nowoczesny", Nr 11/2009, s. 27.
 6. Mruk H. 1987: Rynek miodu w Polsce. "Monografie i Syntezy. Instytut Rynku Wewnętrznego i Usług", Warszawa, s.131-133.
 7. Mruk H., Mruk J. 2009: Pszczelarstwo, Nr 1, Wyd. PTN, s. 20.
 8. Pidek A. Brzozowski P. 2004: Niekontrolowane kanały eksportu chińskiego miodu, "Pszczelarstwo" Nr1/2004, s. 6-7.
 9. Pidek A. Ekonomika polskiego pszczelarstwa w 2002 r. "Pszczelarstwo", Nr 1/2003, s. 6-7.
 10. Prabucki J. (red. nauk) 1998: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" Szczecin.
 11. Semkiw P. 2007a: Pszczelarstwo w Unii Europejskiej. "Pszczelarstwo", Nr 8, s.10.
 12. Semkiw P. 2007b: Rynek miodu na świecie, "Pszczelarstwo", Nr 2, s. 11-13.
 13. Semkiw P., Ochał J. 2010: Sektor pszczelarski w Polsce - dane aktualne (część I), "Pszczelarstwo", nr 5, s.12.
 14. The honey and other bee products market in the EU, "CBI Market Survey", 2009, CBI Market Information Database, http://www.fepat.org.ar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu