BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klimkowski Cezary (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce
The Connection between Crude Oil Prices and Polish Wheat Prices
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 176-190, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Ceny ropy naftowej, Analiza szeregów czasowych, Biopaliwa
Oil prices, Time-series analysis, Biofuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ceny surowców rolnych stanowią najważniejszy parametr podejmowania decyzji gospodarczych przez producentów rolnych, ponieważ bezpośrednio wpływają na dochody przez nich uzyskiwane. Stąd ważne jest poznawanie uwarunkowań ich zmienności. Wśród czynników, które wpływają na ceny zbóż coraz częściej wskazuje się na ceny ropy naftowej. Celem opracowania jest ocena powiązań między cenami ropy na rynkach światowych a cenami pszenicy w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdziły opinie, że istnieje znaczny wpływ cen ropy na ceny pszenicy, przy tym charakter i siła tych związków ulega zmianom w czasie. (abstrakt oryginalny)

Agricultural commodities' prices play a crucial role in the process of farmers' decision making. It is due to their direct impact on farmers' income. It is important to explain the causes of changes of those prices. Among factors influencing wheat prices, crude oil prices are considered as one of the most important. The aim of this paper was an assessment of the connection between world crude oil prices and Polish wheat prices. The results of research confirm an existence of cause-effect of crude oil prices on wheat prices, although the nature and the strength of this relationship changes in time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Conley D. M., George A., 2008: Spatial Marketing Patterns for Corn under the Condition of Increasing Ethanol Production in the U.S., International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 13, No 3.
 2. Cooke B., Robles M., 2009: Recent Food Prices Movements. A Time Series Analysis, IFPRI Discussion Paper No. 00942.
 3. Chmielewski Ł., Rodkiewicz W., 2010: Międzynarodowy rynek biopaliw. Stan rozwoju i perspektywy, FAPA, Warszawa.
 4. Du X., Yu C., Hayes D, 2009: Speculation and Volatility Spillover in the Crude Oil and Agricultural Commodity Markets: A Bayesian Analysis, Paper presented at the Agricultural and Applied Economics Association, Milwaukee, Wisconsin.
 5. FAO, 2008: High Prices or Food Crisis? dokument przygotowany na konferencję High-level conference on food security; the challenges of climate change and bioenergy. Rzym 3-5 czerwca.
 6. Gorton G., Rouwenhorst K.G., 2005: Facts and Fantasies about Commodity Futures, "Financial Analyst Journal"Vol. 62, No 2.
 7. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M, 2009: Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.
 8. Harri A., Nalley L., Hudson D., 2009: The Relationship between Oil, Exchange Rates, and Commodity Prices, "Journal of Agricultural and Applied Economics", volume 41 (2).
 9. Hertel T.W., Beckman J., 2011: Commodity Price Volatility In the Biofuela Era: An Examination of the Linkage between Energy and Agricultural Markets, Working Paper, NBER.
 10. Irwin S.H., Good D.L., 2009: Market Instability in a New Era of Corn, Soybean, and Wheat Prices, "Choices" Vol. 24, No 1,.
 11. Kusideł E., 2000: Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź.
 12. Lütkepohl H., Krätzig M., 2007: Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, New York.
 13. Muhammad A., Kebede E., 2009: The Emergence of an Agro-Energy Sector: Is Agriculture Importing Instability from the Oil Sector? "Choices", Volume 24 (1).
 14. Mutuc M. M., 2010: What Drives Commodity Prices More: Oil Demand or Supply Shocks? Poster presented for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association, Denver, 25-27 czerwca.
 15. Radetzki M., 2010: Primary Commodities: Historical Perspectives and Prospects, http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/afrfi n/pdf/Radetzki2.pdf.
 16. Saghaian S. H., 2010: The Impact of the Oil Sector on Commodity Prices: Correlation or Causation? "Journal of Agricultural and Applied Economics", Vol. 42, No 3.
 17. Serra T., Zilberman D., 2009: Price volatility in ethanol markets, Contributed Paper for International Association of Agricultural Economists Conference, Pekin.
 18. Tyner W., 2009: The Integration of Energy and Agricultural Markets, Paper Presented at the International Association of Agricultural Economists, Pekin, Chiny.
 19. http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm.
 20. http://www.minrol.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu