BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworakowska Małgorzata
Tytuł
Dochody uzupełniające w budżetach gmin w świetle aktywnego poszukiwania renty
Supplementary Income of Communal Budgets in the Light of Rent Seeking
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 211-223, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Dotacje, Budżet gminy
Public sector, Grants, District budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę dochodów uzupełniających w budżetach gmin w Polsce, pokazuje ich funkcjonowanie z uwzględnieniem rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz praktykę w ich stosowaniu. Ponadto praca zawiera analizę wielkości udziałów subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa w strukturze dochodów gmin, a także płynące stąd wnioski. Rozważania te służą znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy samorządy gminne aktywnie poszukują renty w zakresie dochodów uzupełniających. (fragment tekstu)

Communes are units of territorial self-government responsible for carrying out the most public services, for which purpose they need to seek sufficient funds. The income of communal self-governments consists in: own income, general subsidies and targeted grants from the state treasury. Supplementary income of communal budgets includes funds other than own income. Communal budgets are tied to the central budget by transfer of funds through general subsidies and targeted grants. The substantial share of supplementary income within the total income structure makes communes dependent on the state. The need for self-governments to obtain other sources of income opens up a rent-seeking possibility for communes. These territorial units of self-government become interest groups striving to achieve the best possible conditions for their own functioning. The aim of this paper is to answer the question whether communal self-governments engage in rent-seeking as regards supplementary income. The paper describes the specificity of supplementary income in Polish communal budgets, their functioning including appropriate legal regulations, and their application in practice. General subsidies and targeted grants from the state treasury are also characterized. The paper also analyses the relative shares of the two types of supplementary income in the communal budget structure and presents the resulting conclusions. The structure of the paper and the analysis contained herein have mandated the conclusion that communal self-governments engage in rent-seeking as regards supplementary income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 317.
 2. Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011, s. 147.
 3. DzU 2001 nr 142 poz. 1590 z późn. zm.
 4. DzU 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
 5. DzU 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.
 6. DzU 2010 nr 80 poz. 526 z późn. zm.
 7. DzU nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 8. DzU nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 9. Fraser Institute: http://www.freetheworld.com/cgi-bin/freetheworld/getinfo.cgi (1.01.2012).
 10. Grabowski F., Co dalej z "janosikowym", ,,Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota'' nr 37, 2011, s. 59.
 11. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 246.
 12. http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3967153 (1.01.2012).
 13. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2006/sprawozdanie_2006.pdf (1.01.2012).
 14. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2007/sprawozdanie_2007.pdf (1.01.2012).
 15. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2008/jst_sprawozdanie2008.pdf (1.01.2012).
 16. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2009/jst_spraw2009.pdf (1.01.2012).
 17. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2010/jst_sprawozdanie2010.pdf (1.01.2012).
 18. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2011/kw3/gminy_iiikw11_dw.xls (1.01.2012).
 19. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2010/2010kw4/gminy_ivkw10_dw.xls (2.01.2012).
 20. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2010/2010kw4/gminy_ivkw10_dw.xls (8.01.2012).
 21. http://www.smith.org.pl/pl/pages/display/35 (1.01.2012).
 22. http://www.stopjanosikowe.pl/ (6.01.2012).
 23. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 313.
 24. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 118.
 25. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia, art. 164 ust. 1.
 26. Kornberger-Sokołowska E., Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007, s. 40-41.
 27. Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 62.
 28. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 86.
 29. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002, s. 24.
 30. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 193.
 31. Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 148.
 32. Sierak J., Górniak R., Ocena efektywności i finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 38-39.
 33. Sierak J., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2009, w: Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce, red. J. Sierak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 112-113.
 34. Suchocka-Roguska E., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 119.
 35. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Municypium SA, Warszawa 2011, s. 85.
 36. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 34.
 37. Sztaba S., Renty aktywne poszukiwanie, w: Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007, s. 403-404.
 38. Zarzecki J., Solidarność społeczna w finansowaniu gminnego samorządu terytorialnego, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Hałaburda, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu