BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hulbój Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Typy lojalności pracowników a zadowolenie z pracy : (na przykładzie badań w firmie branży IT)
Types of employees' loyalty vs. job satisfaction : (IT company case research)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 1 (23), s. 137-155, tab., rys., bibliogr. poz. 16
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Lojalność, Lojalność pracowników, Zadowolenie z pracy, Informatycy
Loyalty, Employee loyalty, Job satisfaction, Computer scientists
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są powiązania między lojalnością pracownika a zadowoleniem z pracy określone na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w firmie z branży telekomunikacyjnej. Na początku zidentyfikowano pracowników według prezentowanych przez nich typów lojalności. Można wyróżnić wśród nich osoby z postawą pozytywną, obojętną lub negatywną. Następnie przedstawiono rodzaje zadowolenia z pracy oraz jego determinanty. Zaprezentowano, w zestawieniu z typami lojalności pracowników badanej firmy, wyniki badań zadowolenia z pracy. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the connections between loyalty and job satisfaction based on surveys questionnaire conducted in a company of telecommunications industry. At the beginning workers were identified by type of loyalty presented by them. One can distinguish among them persons with a positive attitude, indifferent or negative. Then the types of job satisfaction and its determinants were presented. The results of research on the impact of job satisfaction, compared with the types of loyalty of tested employees were presented and discussed in the final part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrałojć M., Szambelańczyk J., Satysfakcja z pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 2. Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Akademia Obrony Narodowej Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 2000.
 3. Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, Biblioteka Nauki o Pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 4. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 7. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005
 8. Piątkowska M., Gdy nie ma pasji w pracy, firma to czuje w kieszeni, "Gazeta Wyborcza", "Gazeta praca" 23.01.2012 r, nr 4 (871).
 9. Siemieniako D., Urban W., Typy lojalności klientów na podstawie cech więzi lojalności, "Marketing i Rynek" 2006, nr 1.
 10. Smyczek S., Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 11. Stoner J., Frejman A. F., Edward R., Gilbert D. Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 12. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 14. Życie zawodowe Polaków, Komunikat z badań Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, luty 2008.
 15. www.arkana.pl, Szkolenia i doradztwo personalne 2008, data dostępu: maj 2008 r.
 16. http://www.zo.ue.poznan.pl/files/Dal%20Jan%2025.05.2011%20Lojalnosc%20w%20firmie.pdf, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, data dostępu: styczeń 2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5774
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu