BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nielojalność pracowników wiedzy wobec zatrudniających ich organizacji : ujęcie synektyczne
Disloyalty of knowledge workers to their employing organizations : synectic angle
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 1 (23), s. 177-199, rys., tab., bibliogr. poz. 23
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Lojalność, Lojalność pracowników, Pracownicy wiedzy
Loyalty, Employee loyalty, Knowledge workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracownicy wiedzy z racji charakteru swojej pracy nie są traktowani jako ucieleśniający w sobie lojalność wobec pracodawcy ze wszystkimi jej symptomami. Wynika to w szczególności z rodzaju motywacji, niejednokrotnie kierujących ich zachowaniem. Wniosek, iż pracowników wiedzy może charakteryzować nielojalność, pozwala na uczynienie ich obiektem synektyki oraz na zastosowanie metod synektycznych takich, jak: circept, diagram kołowy oraz analiza skupień. Ujęcia nielojalności pracowników wiedzy mogą być przydatne specjalistom z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracownicy ci i kierowanie nimi mają szczególne znaczenie dla organizacji, a więc ważna jest diagnoza przyczyn ich nielojalności. Rozpoznanie to stanowi podstawę programowania działań zorientowanych na podwyższenie lojalności. (abstrakt oryginalny)

The above-average involvement of knowledge workers in their work is not synonymous with loyalty to the employer. Although the work performed is a kind of passion, there are many determinants, indicating disloyalty of knowledge workers to the organization. The conclusion is that the knowledge workers have characteristics of disloyal employees. Therefore, the disloyal knowledge worker can be used as a specific object of synectics, for instance: circular structure, pie chart and clusters. The characteristics of disloyalty of knowledge workers should be one of the dominant areas of interest to specialists in the management of human capital. The growing importance of this category of workers implies a problem for management and above all how to retain them in the organization. The dynamic environment is the source of many opportunities for knowledge workers, which may be reasons for their disloyalty to the employer (e.g. departure to the competition). Therefore, managers of various organizations will be forced to modify the existing management systems, taking into account the more attractive elements influencing the loyalty of knowledge workers to the organizations employing them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrukowicz W., Dydaktyka komplementarna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2004.
 2. Boguszewicz-Kreft M., Metafory w marketingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 8.
 3. Buchelt B., Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy, w: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 4. Cortada J.W., Where Did Knowledge Workers Come From, in: Rise of the Knowledge Worker, Ed. J.W. Cortad, Butterworth-Heinemann, Boston 1998.
 5. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Goodwin C., Grove S.J., Fisk R.P., Collaring the Cheshire Cat: Studying Customers Services Experience trough Metaphor, "The Service Industries Journal" 1996, Vol. 16, No. 4.
 8. Holmes J.G., Trust and the appraisal process in close relationships, in: Advances in personal relationships, Eds. W.H. Jones, D. Perlman, Jessica Kingsley Publishers, London 1991, t. 2.
 9. http://sjp.pwn.pl/szukaj_poczatek/lojalny (data dostępu: 21.01.2012 r.).
 10. Jasiński L.J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009.
 11. Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 12. Lipka A., Synektyka, w: A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs, Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Difin, Warszawa 2011.
 13. McWilliam G., Dumas A., Using Metaphor in New Design, "Journal of Marketing Management" 1997, Vol. 13.
 14. Mikuła B., Dostosowanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do Wymagań Zarządzania Wiedzą, "E-mentor" - czasopismo internetowe SGH 2006, nr 4.
 15. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 16. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1995.
 17. Nęcka E., Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1994.
 18. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 19. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 20. Schön D.A., Generative metaphor. A perspective on problem-setting in social policy, in: Metaphor and Thought, Ed. A. Ortony, Cambridge University Press 1993.
 21. Strużyna J., Malik-Kozłowska B., Zarządzanie przedsiębiorczym pracownikiem: w kierunku nowego spojrzenia na zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Wydawnictwo WSZiP, Wałbrzych 2001.
 22. Zaltman G., How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 23. Zięba K., Wynagradzanie za kreatywność (na przykładzie programistów), w: Studia Ekonomiczne nr 83. Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego, red. A. Lipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5776
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu