BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wybrane problemy finansowoprawne działalności uchwałodawczej gmin
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 29, s. 57-65, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Podatki lokalne, Podatki, Prawodawstwo, Samorząd terytorialny
Local government units, Local taxes, Taxes, Legislation, Local government
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) towarzyszy działalność prawotwórcza (legislacyjna) tych jednostek. Działalność ta jest ukierunkowana na realizację skutków finansowych, albo też skutki finansowe towarzyszą tej działalności, jako efekt uboczny. Tak więc, praktycznie we wszystkich sytuacjach działalności prawotwórczej przekładać się ona będzie na aspekt finansowy. Niniejsze opracowanie jest analizą kilku praktycznych przypadków działalności prawotwórczej, ukazującą, jakie problemy prawne stwarza ta działalność lub jej brak. Omawiane przypadki dotyczą podatków i opłat realizowanych przez gminy. W opracowaniu zawarto również kilka postulatów de lege ferenda, dotyczących przedmiotowego rodzaju działalności JST.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 3. Uchwała Rady Miasta W., nr VIII/133/11.
 4. Uchwała Rady Miasta L., nr XIII/116/11.
 5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 6. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 8. Wyrok WSA we Wrocławiu, III SA/Wr 818/10.
 9. Wyrok WSA w Szczecinie, II SA/Sz 746/10.
 10. Wyrok WSA w Bydgoszczy, I SA/Bd 346/09.
 11. Wyrok NSA, II FSK 733/10.
 12. Wyrok WSA w Gliwicach, II SA/Gl 496/10.
 13. Wyrok WSA w Białymstoku, II SA/Bk 16/09.
 14. Wyrok WSA w Gliwicach, I SA/GL 109/11.
 15. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/548105,lubin_rozpoczyna_podatkowa_rewolucje_zno- si_podatek_od_nieruchomosci.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu