BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werwińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Formalna zdolność gmin do zaciągania zobowiązań w kontekście zmian limitu długu jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 29, s. 215-226, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zdolność kredytowa, Dług, Samorząd terytorialny
Local government units, Credit capacity, Debt, Local government
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W 2010 r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w roku 2014 wprowadzi istotne zmiany w zakresie limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Głównym celem artykułu była próba oceny wpływu nowych rozwiązań legislacyjnych na zdolność gmin do zaciągania zobowiązań. Okres analizy objął lata 1999-2010 lub lata 2007-2010. W efekcie przeprowadzonych analiz opartych na danych historycznych ustalono, że dla lat 2007-2010 nowy limit długu zwiększyłby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora JST oraz dla sektora gmin, jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej w ujęciu całego sektora nie miałaby wpływu na korzystanie ze zobowiązań.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Dług publiczny sektora finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. Juja T., Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 2. Borszowski P., Kowalczyk R., Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 3. Dziuba J., Limity zadłużania samorządowego według projektu ustawy o finansach publicznych, w: Finanse i rachunkowowość - teoria i praktyka, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 70, red. J. Adamek, Wrocław 2009.
 4. Filipiak B., Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 5. Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" 2009, nr 4.
 6. Jerzmańska E., Nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, "Finanse Komunalne" 2009, nr 1-2.
 7. Kańduła S., Przybylska J., Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego), w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 8. Przybylska J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse Publiczne II, "Zeszyty Naukowe" nr 547, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 9. Sekuła A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 10. Skorwider J., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach prawnych, w: Samorząd Terytorialny w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe" nr 546, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 29, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 11. Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2010, www.rio.gov.pl [10.09.2011].
 12. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [10.09.2011].
 13. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-2008, www.mf.gov.pl [10.09.2011].
 14. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010, www.mf.gov.pl [10.09.2011].
 15. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011, www.mf.gov.pl [10.09.2011].
 16. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014, www.mf.gov.pl [10.09.2011].
 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 19. Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu