BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz Leszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany instytucjonalne po socjalizmie
Institutional Changes after Socialism
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 35-53, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Słowa kluczowe
Zmiany instytucjonalne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Institutional changes, Systemic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu rozpatrywane są zmiany instytucjonalne po socjalizmie na przykładzie Polski i wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia: porządku prawnego, systemu organizacji oraz mechanizmów masowych i regularnych interakcji między ludźmi. Analizowane są takie problemy, jak: niestabilność i nadmierna szczegółowość legislacji, lekceważenie konstytucji przez posocjalistycznych ustawodawców, niski poziom egzekwowania prawa (tzw. luka wdrożeniowa). Badania nad ochroną prywatnych praw własności potwierdzają duże zróżnicowanie jej poziomu wśród krajów posocjalistycznych. Nadmiar regulacji i kontroli sprzyja korupcji na rzecz urzędników państwowych, a w konsekwencji rozwojowi szarej strefy jako nieformalnej formy ochrony praw własności. Z kolei badania empiryczne nad efektywnością sądów po socjalizmie wskazują na ich niską wydajność w niektórych krajach, zwłaszcza w Polsce, co świadczy bardziej o opóźnieniach w reformowaniu prawa i systemu sądownictwa niż wpływie dziedzictwa socjalizmu.(abstrakt oryginalny)

The article discusses institutional changes after socialism in Poland and some other countries of Eastern and Central Europe i.e. the changes in the legal framework, in the organizational systems, and the regular interactions between individuals. The author examines such issues as: unstable and excessively detailed legislation, disrespect for the constitution by post-socialist legislators, low level of law enforcement (the so-called implementation gap). The research on private property rights protection shows a substantial differentiation in this regard among post-socialist countries. Excess regulations and inspections contribute to corruption among public servants, which, in turn, leads to the development of the second economy. The empirical research on the courts after socialism indicates their low effectiveness in some countries, especially in Poland. This suggests that the delays in reforming the judicial system rather than the influence of socialist heritage, are the main reasons for such a low efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessing the Past, Looking to the Future, The World Bank, Washington, D.C. 2005.
 2. Balcerowicz L., Institutional change after socialism, w: 20 Years after the Fall of the Wall, "Hague Journal on the Rule of Law" 2009, s. 215-240.
 3. Balcerowicz L., Socialism, Capitalism, Transformation, Central European University Press, Budapest 1995.
 4. Bugajski J., Old and new threats for business in Poland, "Journal of Money Laundering Control" 2006, nr 3, s. 309-321.
 5. Caparim M., Marenin О., Crime, insecurity and police reform in post-socialist CEE, "The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies" 2005, nr 2, s. 1-13.
 6. Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report, Eraser Institute 2009.
 7. Elster J., Offe C., Institutional Design in Post-Communist Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 8. Frye Т., Keeping shop: The value of the rule of law in Warsaw and in Moscow, w: Assessing the Value of Law in Transition Economies, red. P. Murell, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2001.
 9. Frye Т., Shteifer A., The invisible and the grabbing hand, "American Economic Review" 1997, maj, s. 354-358.
 10. Frye Т., Zhuravskaya E., Rackets, regulation, and the rule of law, "Journal of Law, Economics and Organization" 2000, październik, s. 478-501.
 11. Goetz K.H., Zubek R., Law-Making in Poland: Rules and Patterns of Legislation, Ernst and Young, Warsaw 2005.
 12. Gonzalez F., Insecure property rights and technical backwardness, "Economic Journal" 2005, s. 703-721.
 13. Johnson S., McMillan J., Woodruff Ch., Carts and relational contracts, "Journal of Law, Economics and Organization" 2002, kwiecień, s. 221-277.
 14. Mess.ick R.E., Judicial reform and economic development: A Survey of issues, "The World Bank Observer" 1999, luty, s. 117-136.
 15. North D., Institutions, "Journal of Economic Perspectives" 1991, nr 1, s. 97-112.
 16. Roczna informacja, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2006.
 17. Schönfelder В., Post-Communist Judicial System: Deep-Rooted Difficulties and Overcoming Communist Legacies - with Special Regard to Croatia, 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb 2004.
 18. The National Strategy for Community Crime Prevention, Ministry of Justice, Budapest 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu