BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Teoretyczna ocena transmisji mocy w ciągniku rolniczym, eksploatowanym na zróżnicowanych podłożach
Theoretical Assessment of Power Transmission in a Tractor Exploited on Various Grounds
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Układ napędowy, Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Drive system, Agricultural machinery industry, Machinery and equipment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki oceny teoretycznej z wykorzystaniem wyników badań trakcyjnych przeprowadzonych w warunkach polowych. Ocena dotyczyła problematyki doboru przełożenia w układzie napędowym hipotetycznego ciągnika rolniczego, który spełniał wymagania ciągników uniwersalnych klasy 4.0 kN. Założono maksymalną moc i moment obrotowy silnika oraz przełożenia układu napędowego przyjętego ciągnika. Analizę teoretyczną przeprowadzono dla trzech prędkości jazdy na czterech rodzajach podłoży - takie założenia odzwierciedlały uniwersalny charakter eksploatacji ciągnika. Do obliczeń wykorzystano wyznaczone wcześniej wartości poślizgu oraz siły trakcyjnej. Wynikiem analizy było wyznaczenie wartości mocy, momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika na poszczególnych biegach. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano najbardziej korzystne przełożenia w układzie napędowym ciągnika, z uwzględnieniem różnorodności warunków eksploatacji. Wykazano, że eksploatacja ciągnika na odmiennych podłożach z tą samą prędkością jazdy wymaga stosowania odmiennych przełożeń. (abstrakt oryginalny)

Results of the theoretical assessment with the use of traction research carried out in the field conditions were presented in the article. The assessment concerned the selection issue of the ratio in the power transmission system of a tractor, which met the requirements of universal tractors of 4.0 kN class. The maximum power and the engine torque and the ratio of the power transmission system, of the accepted tractor was assumed. Theoretical analysis was carried out for three travelling speeds on four types of ground - such assumptions reflected the universal character of the tractor exploitation. Values of slide and traction force, determined earlier, were used for calculations. The result of the analysis was the power value determination, engine torque and the rotational speed of an engine on particular gears. On the basis of the analysis, which was carried out, the most advantageous ratio in the power transmission system of the tractor including variety of exploitation conditions was indicated. It was proved that exploitation of the tractor on various grounds with the same travelling speed requires the use of different ratios. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bashford, L.L.; Al-Hamed, S.; Jenane, C. (1993). Effects of tire size and inflation pressure on tractive performance. ASAE Paper no 92-1011, 343-348.
 2. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Czarnecki, J.; Brennensthul, M. (2012a). Ilość przełożeń w układzie napędowym, a walory użytkowe ciągnika rolniczego. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. Vol. 14, No. 5, 169-176.
 3. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Czarnecki, J.; Brennensthul, M. (2012b). Ocena trakcyjna opon do uniwersalnego ciągnika rolniczego. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 7-17.
 4. Dwyer, M.J. (1984). Tractive performance of wheeled vehicles. Journal of Terramechanics, 21(1), 19-34.
 5. Goering, C.E.; Hansen, A.C. (2004). Engine and Tractor Power. ASAE Publication, ISBN 1892769425.
 6. Grisso, R.; Pitman, R.; Perumpral, J.; Vaughan, D.; Robertson, G.; Hoy R. (2011). "Gear up and throttle down" to save fuel. Virginia Cooperative Extension Publication, 442, 1-7.
 7. Grisso, R.; Taylor, R.K.; Way, T.R.; Bashford, L.L. (1992). Tractive performance of 18.4R46 and 18.4R42 radial tractor tires. ASAE Paper no 91-1589, 739-745.
 8. Kichler, C.M.; Fulton, J.P.; Raper, R.L.; McDonald, T.P.; Zech, W.C. (2011). Effects of transmission gear selection on tractor performance and fuel cost during deep tillage operations. Soil and Tillage Research, 113, 105-111.
 9. Ortiz-Canavate, J.; Gil-Sierra, J.; Gil-Quiros, V.; Casanova, J. (2008). Energy efficiency in agricultural tractors considering the engine and the transmission. International Conference on Agricultural Engineering, 23-25.06.2008, Creta, Greece.
 10. Peca, J.; Serrano, J.; Pinheiro, A.; Carvalho, M.; Nunnes, M.; Ribeiro, L.; Santos, F. (2010). Speed advice for power efficient drawbar work. Journal of Terramechanics, 47, 55-61.
 11. Senatore, C.; Sandu, C. (2011). Torque distribution influence on tractive efficiency and mobility of of-road wheeled vehicles. Journal of Terramechanics, 48, 372-383.
 12. Sharma, A.K.; Pandey, K.P. (2001). Matching tire size to weight, speed and power available for maximizing pulling ability of agricultural tractors. Journal of Terramechanics, 38, 89-97.
 13. Wulfsohn, D.; Way, T.R. (2009). Factors that influence tractive performance of wheels, tracks and vehicles. In: Advances in Soil Dynamics vol. 3. St Joseph Michigan ASABE, 209-252.
 14. Zoz, F.M.; Grisso, R.D. (2003). Traction and tractor performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design No 27, publication number 913C0403.
 15. Zoz, F.M.; Turner, R.J.; Shell, L.R. (1999). Power delivery efficiency: a valid measure of belt/tire tractor performance? An ASAE Meeting Presentation Paper no 99-1034, 1-10.
 16. Żebrowski, J. (2003). An analysis of power flowing through the wheel of a running vehicle. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, III, 271-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu