BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicki Władysław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Ptaszyńska Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Transformacyjny cykl gospodarczy : próba analizy mechanizmu
Transformational Economic Cycle : An Attempt of Analysis of Its Mechanism
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 55-72, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Recesja gospodarcza
Systemic transformations in the economy, Economic recession
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsza część artykułu, osadzonego w paradygmacie Keynesowskim, jest poświęcona wyjaśnieniu paradoksu, który polega na tym, że w warunkach, w jakich Polska znalazła się na początku lat 90., powinna wystąpić szybka ekspansja, a tymczasem nastąpiła trwająca 2,5 roku recesja. Autorzy bazują na koncepcji produktu potencjalnego, przy którym wystąpiłaby równowaga na rynku dóbr i usług, gdyby nie kolejne - wprowadzane według wykorzystanej w opracowaniu metody idealizacji i konkretyzacji - czynniki zakłócające. Ich działanie wyjaśnia pojawienie się recesji transformacyjnej, gdy produkt kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż przed transformacją. Druga część artykułu przedstawia modelowy mechanizm wyjścia transformowanej gospodarki z załamania gospodarczego, które dotknęło wszystkie kraje postkomunistyczne. Czynnikiem, który stał się hamulcem spadku produkcji, były zobowiązania odziedziczone po poprzednim ustroju. Wywołany nimi deficyt budżetowy stworzył dodatkowy popyt. Kolejne, stopniowo włączające się hamulce, to m. in.: spadek inflacji, wzrost stopy inwestycji i zakończenie restrukturyzacji transformacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The first part of the article, set in Keynesian paradigm is devoted to explanation of the paradox: in characterised by the authors conditions in which Poland was at the beginning of the 90s there should occur fast expansion, whereas - as it is known - there was two and a half year of recession. The authors base their analysis on the concept of potential product with which there would be balance on goods and services markets, if there did not occur - introduced according to the method of idealisation and concretisation - disturbing factors. The occurrence of transformational recession can be explained by their influence: after taking into account all the disturbing factors it is on much lower level in comparison with the period prior to transformation. In the second part of the article the authors present model mechanism of economy in transition leaving economic breakdown stage which affected all post-Communist countries. According to the authors, the factor which as the first one was stopping the fall of production were commitments of the previous economic system. The budget deficit caused by them result in additional demand. Further the authors discuss another, successively appearing, drags, e.g.: the fall of inflation, growth of investment rate and ending transformational restructuring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babicz G., Balicki W., Ptaszyńska В., Procedura idealizacji i stopniowej konkretyzacji jako metoda budowy teorii ekonomicznej, w: Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, red. M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 41-56.
  2. Balicki W., Makroekonomia, Wyd. WSB, Poznań 2006.
  3. Balicki W., Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. WSB, Poznań 2002.
  4. Nowak L., Model ekonomiczny, PWE, Warszawa 1972.
  5. Nowak L., U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, PWN, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu