BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułek Mirosław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Międzynarodowa pozycja Polski w latach 1989-2008 w świetle syntetycznych miar potęgi
International Position of Poland in 1989-2008 in the Light of Synthetic Measures of Power
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Słowa kluczowe
Porównania międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne, Państwo
International comparisons, International political relations, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: jak kształtowała się międzynarodowa pozycja Polski w latach 1989-2008? Miarą pozycji uczyniono jedną z kategorii nauki stosunków międzynarodowych-potęgę (siłę, moc, potencjał), wyrażoną w sposób syntetyczny (ilościowy). Oparto się przy tym na autorskim modelu obliczania potęgi państw. Pozwala on obliczać dwa rodzaje potęg: potęgę dyspozycyjną (ogólną, potencjalną) oraz jej część -potęgę koordynacyjną (realną, wojskową). Pozycja Polski została pokazana na tle. świata i wybranych państw europejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że Polska znalazła się w grupie krajów, które w ciągu 20 lat przemian znacząco poprawiły swoją pozycję międzynarodową w kategoriach potęgi dyspozycyjnej. Pod względem, mocy koordynacyjnej pozycja Polski zasadniczo się nie zmieniła. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the question, what was the international position of Poland in 1989-2008. The measure of position was made one of the categories in science of international relations, that is power (force, potential) expressed in a synthetic way (quantitative). It was based on the author's model of calculating power of the states. It allows calculating two types of power: dispositional power (general, potential) and its part - coordinating power (real, military). Poland's position was presented against the background of the world and selected European states. The results which were achieved show that Poland joined the group of countries which in the last twenty years of changes have significantly improved their international position in terms of dispositional power. As to the coordinating power, the position of Poland has not changed significantly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aran R., Pokój i wojna między narodami (teoria), CAS, Warszawa 1995.
 2. Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 3. Moczulski L., Geopolityka - potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999.
 4. Napoleon, Maksymy, PIW, Warszawa 1983.
 5. Poncet S., The Long Term Growth Prospects of the World Economy: Horizon 2050, "СЕРII Working Paper" 2006, nr 16.
 6. Rocznik Strategiczny 2007/08, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 7. SIPRI Database.
 8. Stoessinger J.G., The Might of Nations. World Politics in Our Times, 3rd ed., Random House, New York 1969,
 9. Sułek M., Globalny układ sil, w: Rocznik Strategiczny 2007/08, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 10. Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, WSEiA, Kielce 2001.
 11. Tellis A.J., L. Bially, Ch. Layne, M. McPherson, J. Sollinger, Measuring National Power in the Postindustriall Age: Analyst's Handbook, RAND 2000 [online], dostępny w Internecie: http://www.rand. org./publications/MR/MR1110.
 12. The State of World Population 2007, UNFPA 2007.
 13. World Development Indicators, Online database (WDI), The World Bank Group [online], dostępny w Internecie: http://publications.worldbank.org/WDI/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu