BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goranczewski Bolesław (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Skuteczność i efektywność systemów zarządzania jakością w urzędach starostw powiatowych województwa opolskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 157-174, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Słowa kluczowe
Efektywność, System zarządzania jakością, Koszty jakości
Effectiveness, Quality management systems, Quality costs
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań skuteczności i efektywności systemów zarządzania jakością (SZJ) w starostwach powiatowych na terenie województwa opolskiego, których celem było wskazanie potencjalnych efektów związanych ze stosowaniem SZJ w starostwach w porównaniu z urzędami, które znormalizowanych systemów nie posiadają. Dokonany został pomiar skuteczności procesów, oparty na autorskich wskaźnikach dynamiki i struktury działań korygujących. W stosunku do działań zapobiegawczych, wskazywanych jako kluczowe w takich koncepcjach zarządzania, jak: TQM, Kaizen czy Six Sigma, analiz nie przeprowadzono ze względu na fakt, że badane urzędy tego typu działań nie wykazywały. Badania udowodniły, że w praktyce funkcjonowania urzędów nie stosuje się parametryzowania procesów, pozwalającego skutecznie monitorować poprawność ich przebiegu, przez co osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemów jest niemożliwe. Podobnie jest z kosztami jakości, które w przypadku urzędów nie stanowią istotnego miernika efektywności SZJ. Z tego powodu pomiar kosztów jakości powinien być realizowany przez tzw. podejście kompleksowe. Wszystko to ma wpływ na sytuację, w której występuje zjawisko braku zainteresowania implementacją SZJ w samorządach szczebla gminnego i powiatowego.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.
 2. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa 2001.
 3. Goranczewski В., Bugdol M., Skuteczność podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością, w: Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności, IX Konferencja Naukowa, Boszkowo 2006, red. Z. Kłos, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 4. Goranczewski В., Sajewicz Т., Grupy benchmarkingowe jako użyteczne narzędzie dla gmin w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, "Rynek Energii" (66)/2006, nr 5.
 5. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008.
 6. Henkel A., Conceptualizing and exploring the organizational effects of ISO 9000: insights from the Bridge Project, "Total Quality Management & Business Excellence" October 2004, vol. 15; issue 8, s. 1155.
 7. Imai M., Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2006.
 8. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009.
 9. Pandę P.S., Neuman R.P, Cavanagh R.R., Six Sigma, Liber, Warszawa 2007.
 10. PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa2009.
 11. Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 г., o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 г., nr 142, poz. 152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu