BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Ewelina (Uniwersytet Łódzki), Michalak Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonań w kontekście New Public Management - ujęcie instytucjonalne
Implementation of Management Accounting Tools for Performance Measurement in the Context of New Public Management - an Institutional Approach
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 4 (26), s. 5-19, Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Samorząd terytorialny, Rachunkowość, Nowe zarządzanie publiczne
Management accounting, Local government, Accounting, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożenie i skuteczne wykorzystanie koncepcji zarządzania jednostkami sektora publicznego, bazującej na dobrych praktykach zarządzania organizacjami biznesowymi, wymaga implementacji odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej wpierających procesy zarządcze. Główne cele badawcze przyjęte przez autorów tego artykułu obejmują m.in.: - identyfikację metod i narzędzi rachunkowości zarządczej stosowanych aktualnie przez kierowników badanych jednostek samorządu terytorialnego; - ocenę przydatności, adekwatności i skuteczności systemu pomiaru dokonań stosowanego przez badane jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu - ankiety audytoryjnej, skierowanej do respondentów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

If private sector's good management practices are to be used eff ectively to manage public sector entities, some management-aiding tools have to be introduced, particularly in the public sector's accounting system oriented to external reporting, which needs to be supplemented with a management accounting subsystem. The main research objectives of this paper are: - to identify management accounting methods and tools currently used by the managers of the sampled local government entities - LGEs; - to evaluate the usefulness, adequacy, and eff ectiveness of performance measurement systems used in LGEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agh A. (2003). "Public administration in Central Eastern Europe", w: B.G. Peters, J. Pierre (red.), Handbook of Public Administration. London: Sage.
 2. Ball A. (2001). "Discovering its own relevance? Refl ections on the 'new' management accounting in the public sector", Accounting Forum, t. 24, nr 3, s. 283-299.
 3. Brignall S., Modell S. (2000). "An institutional perspective on the performance measurement and management in the 'new public sector' ", Management Accounting Research, t. 11, s. 281-306.
 4. Carlin T., Guthrie J. (2001). "Th e new business of government budgeting: Reporting non-fi nancial performance information in Victoria", Australian Ac - counting Review, t. 11, nr 3, s. 17-26.
 5. Cavalluzzo K.S., Ittner C.G. (2004). "Imple menting performance measurement innovations: Evidence from government" Accounting, Organizations and Society, t. 29, nr 3, s. 243-67.
 6. DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983). "Th e iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organisational fi elds", American Sociological Review, t. 48, s. 147-160.
 7. Ferlie E., Ashburnen L., Fitzgerald L., Pettigrew A. (1996). Th e New Public Management in Action. Oxford: Oxford University Press.
 8. Gruening G. (1998). Origin and Th eoretical Basis of the New Public Management. IPMN Conference, http://www.inpuma.net/research/papers/salem/gernod. doc [dostęp: 21.06.2012].
 9. Guthrie J. (1994). "Performance indicators in the Australian public sector", w: E. Buschor, K. Schedler (red.), Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Accounting. Bern-Stuttgart-Vienna: Paul Haupt Berne.
 10. Hoggett P. (1991). "A New Management in the pub lic sector?", Policy and Politics, t. 19, nr 4, s. 243-256.
 11. Hood C. (1991). "A public management for all seasons?", Public Administration, t. 69, nr 1, s. 3-19.
 12. Hughes O.E. (1994). Public Management and Ad - ministration. An Introduction. London: Th e Mac millan Press Ltd.
 13. Hyndman N., McGeough F. (2006). "NPM and performance measurement: A comparative study of the public sectors in Ireland and the UK", Irish Accounting Review, t. 15, nr 2, s.28-56.
 14. Jansen E.P. (2008). "New Public Management: Perspective on performance and the use of performance information", Financial Accountability & Management, t. 22, nr 4, s. 169-191.
 15. Johansson T., Siverbo S. (2009). "Explaining the utilization of relative performance evaluation in local government: A multitheoretical study using data from Sweden", Financial Accountability & Management, t. 25, nr 2, s. 197-224.
 16. Kernaghan K., Marson B., Borins S. (2000). The New Public Organisation. Toronto Institute of Public Organisation of Canada.
 17. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. "Standardy kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych", Dz. Urz. MF 2009 r. nr 15, poz. 84.
 18. Landreth H., Colander D.C. (1998). Historia myśli ekonomicznej (przekł. A. Szeworski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Lee J. (2008). "Preparing performance information in the public sector: An Australian perspective", Financial Accountability and Management, t. 24, nr 2, s. 117-149.
 20. Modell S. (2009). "Institutional research on performance measurement and management in the public sector accounting literature: A review and assessment", Financial Accountability & Management, t. 25, nr 3, s. 267-303.
 21. OECD (1995). Governance in Transition: Public Ma na gement Reforms in OECD Countries. Paris: OECD.
 22. Osborne D., Gaebler T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Trans forming the Public Sector. Addison-Wesley Publi shing Co.
 23. Pettersen I.J. (2001). "Implementing management accounting reforms in the public sector: Th e diffi cult journey from intentions to eff ects", Th e European Ac - counting Review, t. 10, nr 3, s. 561-581.
 24. Polidano C., Hulme D. (1999). "Public management reform in developing countries", Public Management Review, t. 1, nr 1, s. 121-132.
 25. Pollitt C. (1990). Managerialism and the Public Services: Th e Anglo-American Experience. Cambridge: Basil Blackwell.
 26. Randma-Liiv T. (2008), New Public Management versus Neo-Weberian State in Central and Eastern Europe, Conference materials: "Trans-European Dialogue 1, Towards the Neo-Weberian State? Euro pe and Beyond", 31 Jan-1 Feb 2008, Tallinn.
 27. Rudolf W. (2010). "Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy",,Acta Universitatis Lodzendzis, Folia Oeconomica, t. 245, s. 73-82.
 28. Sharifi S., Bovaird T. (1995). "Th e financial management initiative in the UK public sector: The symbolic role of performance reporting", International Journal of Public Administration, t. 18, nr 2-3, s. 267-290.
 29. Spiegelman J. (2001). "A performance that doesn't measure up, the public sector informer", Th e Australian Financial Review, t. 69, nr 125, s. 10-20.
 30. Ter Bogt H.J. (2008). "Management accounting change and New Public Management in local go vernment: A reassessment of ambitions and results - an institutionalist approach to accounting change in the Dutch public sector", Financial Accountability & Management, t. 24, nr 3, s. 209-241.
 31. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240. Verheijen A.J.G. (2003). "Public administration in post-communist states", w: G.B. Peters, J. Pierre (red.), Handbook of Public Administration. London: Sage.
 32. Walker R. (1995). Who Reads Annual Reports, Pro ceedings of the Seminar on Annual Reporting in the NWS Public Sector: The Best Is Yet to Come. Report of the Public Accounts Committee, September, s. 9-28.
 33. Zawicki M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942601
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu