BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie
European Agricultural Organisations and their Influence on Socioeconomic Transformations of Agriculture
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 83-90, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Organizacje rolnicze, Przemiany społeczne, Rozwój rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural organizations, Social change, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych i najbardziej prężnie działających organizacji rolniczych w zjednoczonej Europie oraz opis wniosków z analizy ich oddziaływania na procesy przemian społeczno-ekonomicznych w kontekście kształtowania więzi konsumencko-producenckich. W opracowaniu zastosowano metodę analizy: tekstów źródłowych Komisji Europejskiej, dokumentów wspólnotowych i krajowych, a także dostępnej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The study is aimed at a presentation of the most important and most dynamically operating agricultural organisations in united Europe and a description of conclusions from analysis of their influence on processes of socioeconomic transformations in the context of forming the consumer-producer's bonds. In the study an analysis method of source materials from the European Commission, Community and domestic documents, as well as the available literature on the subject was applied. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gumkowski Z., 1998. Pomoc techniczna dla współpracy pomiędzy organizacjami rolniczymi Polski i Unii Europejskiej, Projekt PL 9506-01-21/664. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  2. Gumkowski Z., 2000. Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  3. http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11292 [dostęp: 19.08.2011].
  4. http://www.ceja.org/english/ [dostęp: 26.12.2011].
  5. http://www.ciaa.be/asp/index.asp [dostęp: 8.07.2013].
  6. http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=CopaHistory&lang=pl [dostęp: 1.08.2010].
  7. http://www.nationalrural.org/organisation.aspx?id=93422732-4fad-47bc-ab84-db0fb50fa1a6 [dostęp: 26.10.2011].
  8. Krupski A., 2002. Polska Rada Rolna - wspólna reprezentacja organizacji rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuletyn Informacyjny 11 (71).
  9. Lord Ch., 1998. Democracy In the European Union. Sheffield Academic Press, Wiltshire.
  10. Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu