BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej
Local Action Groups Twards Assisting the Countryside Entrepreneurship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Grupy w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local community, Groups in a company, Local entrepreneurship, Rural development, Agricultural enterprises, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Opracowanie odnosi się do tematyki istoty i odmienności przedsiębiorczości wiejskiej, a także praktycznych aspektów stymulacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładach Lokalnych Grup Działania (LGD). Sformułowanie tematu opracowania implikuje potrzebę przeprowadzenia analizy dostępnej literatury i materiałów źródłowych, a następnie ustosunkowanie się do dwóch kwestii. Na początek opisano problematykę, istotę, znaczenie i funkcje przedsiębiorczości wiejskiej, a następnie przeanalizowano zakres działalności Lokalnych Grup Działania, jako elementu determinującego przedsiębiorczość wiejską. Celem opracowania jest przedstawienie LGD, jako czynnika dynamizującego rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. W opracowaniu zastosowano metodę analizy tekstów źródłowych instytucji Unii Europejskiej i krajowych oraz dostępnej literatury przedmiotu i informacji na temat działalności LGD w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study refers to the subject matter and dissimilarities of the countryside entrepreneurship, as well as practical aspects of the stimulation of entrepreneurships on country areas on the examples of Local Action Groups. Formulating the theme of the study is entailing the need of conducting analysis of available literature and source materials, but next taking a stance to two issues. For the beginning issues, subject, meaning, functions and the dissimilarity of the country entrepreneurship should be described, and then the field of activity of Local Action Groups (LAG) should be analysed, as the element determining this entrepreneurship. The aim of the study is to draw up LAG as the dynamising factor of the countryside entrepreneurship development. In the study, an analysis of source materials was applied of both the EU's and domestic institutions, as well as available literature on the subject and information about functioning LAG in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F., 1992. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 2. Duczkowska-Piasecka M., 1998. Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 3. Kamiński R., 2004. Wspieranie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Wiś i Roln. 2 (123), 79.
 4. Kaleta A., 1998. Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 5. Kaleta A., Hałasiewicz A., 1996. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. T. 2. Wiejskie gospodarstwo domowe. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2002. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko. 2012. www.przymierzejeziorsko.pl [dostęp: 19.06.2013].
 8. Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Polska wieś w Unii Europejskiej. 2006. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej UKIE, Departament Informacji Europejskiej, Warszawa.
 10. Żmija J., 1999. Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w regionie małopolski. Wyd. "Czuwajmy", Karków.
 11. www.arimr.gov.pl [dostęp: 22.06.2013].
 12. www.farmer.pl [dostęp: 22.06.2013].
 13. www.lgdgniazdo.pl [dostęp: 16.06.2013].
 14. www.przymierzejeziorsko.pl [dostęp: 19.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu