BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Water and Sewage Management in Rural Districts of West Pomerania Province
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 133-141, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka wodna
Rural areas, Water and wastewater management, Water management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Podstawową infrastrukturą związaną z gospodarką wodno-ściekową jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz z oczyszczalniami ścieków. Długość sieci ma niewątpliwy wpływ na rozwój funkcji społeczno-gospodarczych na danym obszarze. Duże dysproporcje w poziomie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są widoczne zarówno w skali województw, jak i w rozbiciu na miasto i wieś. W artykule przedstawiono poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystano w tym celu dane statystyczne Głównego i Regionalnego Urzędu Statystycznego oraz raporty o ochronie środowiska. Zaprezentowany materiał świadczy o tym, że dostępność do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego nie jest wystarczająca. (abstrakt oryginalny)

The basic infrastructure related to water and sewage management is a water supply and sewage network with wastewater treatment. Length of the network has a definite influence on the development of socio-economic functions in the area. Large disparities in the level of water supply and sewage infrastructure can be seen alike in the all provinces divided into urban and rural areas. The article shows the level of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship. For this purpose statistical data of Main and Regional Statistical Office and reports about environmental protection were used. The presented material shows that the availability of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship is insufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borecki T., Pierzgalski E., Żelazo J., 2004. Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych, Gosp. Wod. 6, 221-222.
 2. Infrastruktura komunalna w 2011 r. 2012. GUS, Warszawa.
 3. Kaca E., 2007. Stan i uwarunkowania jakości wód w obszarach wiejskich. W: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych 456.
 4. Kaca E., 2009. Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. W: Przyszłość sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych, Puławy.
 5. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2003. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 6. Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, US w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn.
 7. Ochrona środowiska 2012. 2012. GUS, Warszawa.
 8. Pięcek B., 2005. Problemy rozwoju infrastruktury wiejskiej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). Wieś i Roln. 4 (129), 186-189.
 9. Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej. 2007. KZGW, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Województw 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2009. 2009. US, Szczecin.
 12. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012. 2012. US, Szczecin.
 13. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony. Powiaty. Gminy - 2012. 2012. US, Szczecin.
 14. Województwo Zachodniopomorskie w liczbach 2012. 2012. US, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu