BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jessop Bob (Lancaster University, England)
Tytuł
The Rise of Governance and the Risks of Failure: the Case of Economic Development
Narodziny współzarządzania i czynniki ryzyka jego niepowodzenia. Przykład rozwoju ekonomicznego
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 4 (26), s. 84-99, bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Rynki międzynarodowe, Państwo
International market, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie znaczenia rynków, państw i partnerstw w sferze koordynacji gospodarczej oraz niepowodzeń związanych z ich stosowaniem. W jego pierwszej części podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska narastającego zainteresowania paradygmatem współzarządzania przez odwołanie się do ostatnich prac poświęconych temu zagadnieniu. W części drugiej postawiono pytanie o to, czy wzrost zainteresowania tym paradygmatem może odzwierciedlać fundamentalne zmiany społeczne i ekonomiczne czyniące tym samym zainteresowanie to zjawiskiem trwałym, czy też wiąże się on z cyklicznie zachodzącymi zmianami w sposobach koordynacji. Logikę "samoorganizującego się współzarządzania" i jej odrębności względem anarchicznej koordynacji ex post, właściwej dla wymiany rynkowej, oraz imperatywnej ex ante koordynacji hierarchicznej omówiono w kolejnej części artykułu. Przedstawiono tu także wstępne przemyślenia na temat natury, form i logiki "niepowodzeń współzarządzania". W ostatniej części artykułu podjęto zagadnienia wzrastającej roli meta-współzarządzania, np. zarządzania różnymi sposobami koordynacji. (abstrakt oryginalny)

Th is article explores the roles of markets, states, and partnerships in economic coordination and considers their respective tendencies to failure. Th e fi rst section addresses the growing interest in governance and seeks explanations in recent theoretical developments. Th e second section then asks whether the rise of the governance paradigm might also refl ect fundamental shifts in economic, political, and social life, such that governance will remain a key issue for a long time, or is a response to more cyclical shifts in modes of coordination. Th e third section considers the logic of 'heterarchic governance' in contrast to anarchic, ex post coordination through market exchange and imperative ex ante coordination through hierarchical forms of organization. It also off ers some preliminary refl ections on the nature, forms, and logic of 'governance failure'. Th e fi nal section addresses the state's increasing role in 'meta-governance', i.e., in managing the respective roles of these diff erent modes of coordination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capello, R. (1996). 'Industrial Enterprises and Economic Space: the Network Paradigm', European Planning Studies, 4 (4), 485-498.
 2. Chesnais, F. (1987). 'Science, Technology and Competitiveness', STI Review, 1, 85-129. Collinge, C.J. (1996). Spatial Articulation of the State: Reworking Social Relations and Social Regulation Th eory. Birmingham: Centre for Urban and Regional Studies.
 3. Coulson, A. (1997). '"Transaction Cost Economics" and its Implications for Local Governance', Local Government Studies, 23 (1), 107-113.
 4. Dyson, K. (1980). Th e State Tradition in Western Europe. Oxford: Martin Robertson.
 5. Elechedus, M. (1990). 'Th e Temporalities of Exchange: the Case of Self-Organization for Societal Guidance', in B. Marin, ed., Generalized Political Exchange: Antagonistic Cooperation and Integrated Policy Circuits. Boulder: Westview, 192-216.
 6. Glagow, M. and Willke, H., eds. (1987). Dezentrale Gesellschaftssteuerung: Probleme der Integration polyzentristischer Gesellschaft. Pfaff enweiler: Centaurus.
 7. Gough, J. and Eisenschitz, A. (1996). 'Th e Modernization of Britain and Local Economic Policy: Promise and Contradictions', Environment and Planning D: Society and Space, 14, 203-219.
 8. Grabher, G. (1994). Lob der Verschwendung. Redundanz in der Regionalentwicklung: ein socioökonomisches Plädoyer. Berlin: Edition Sigma.
 9. Hastings, A. (1996). 'Unravelling the Process of 'Partnership' in Urban Regeneration Policy', Urban Studies, 33 (2), 253-268.
 10. Jessop, B. (1990). State Th eory: Putting Capitalist States in their Place. Cambridge: Polity.
 11. Jessop, B. (1993). 'Towards a Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist Political Economy', Studies in Political Eco nomy, 40, 7-39.
 12. Jessop, B. (1995). 'Die Zukunft des Nationalstaats: Erosion oder Reorganization? Grundsätzliche Überlegungen zu Westeuropa', in F. Deppe and W. Burkhardt, eds., Europäische Integration und politische Regulierung - Aspekte, Dimensionen, Perspektiven. Marburg an der Lahn: FEG Studie Nr. 5, 9-48.
 13. Luhmann, N. (1979). Trust and Power: Two Essays. Chichester: John Wiley.
 14. Luhmann, N. (1992). Social Systems. Stanford: Stan ford University Press.
 15. Malpas, J. and Wickham, G. (1995). 'Governance and Failure: on the Limits of Sociology', Australian and New Zealand Journal of Sociology, 31 (3), 37-50.
 16. Mayntz, R. (1993a). 'Modernization and the Logic of Interorganizational Networks', in J. Child, M. Crozier, R. Mayntz et al., Societal Change between Market and Organization. Aldershot: Avebury, 3-18.
 17. Mayntz, R. (1993b). 'Governing Failures and the Problem of Governability: some Comments on a Th eoretical Paradigm', in J. Kooiman, ed., Modern Governance: new Government-Society Interactions,. London: SAGE, 9-20.
 18. Messner, D. (1996). Die Netzwerkgesellschaft, Köln: Weltforum Verlag.
 19. Mitchell, W.C. and Simmons, R.T. (1994). Beyond Politics: Markets, Welfare, and the Failure of Bureaucracy. Boulder: Westview.
 20. Nielsen, K. and Pedersen, O.K. (1993). 'Th e Negotiated Economy: General Features and Th eoretical Perspectives', in J. Hausner, B. Jessop, and K. Nielsen, eds., Institutional Frameworks of Market Economies. Aldershot: Avebury, 89-112.
 21. Offe, C. (1975). 'Th e Th eory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation,' in L.N. Lindberg et al., eds., Stress and Contradiction in Modern Capitalism. Lexington: D.C. Heath, 125-144.
 22. Rosenau, J.N. and Czempiel, E.-O. (1992). Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Scharpf, F.W. (1993). 'Positive und negative Koordination in Verhandlungssystemen', in A. Héritier, ed., Policy-Analyse: Kritik und Neuorien tierung. Opladen: Westdeutsche Verlag.
 24. Scharpf, F.W. (1994). 'Games Real Actors could Play: Positive and Negative Coordination in Embedded Negotiations', Journal of Th eoretical Politics, 6 (1), 27-53.
 25. Willke, H. (1992). Ironie des Staates: Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942606
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu