BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja uwarunkowań formułowania strategii dyferencjacji i dywersyfikacji w controllingowym zarządzaniu wartością
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Strategiczny controlling wartości przedsiębiorstwa, 2011, s. 159 - 191, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Controlling strategiczny, Strategia dywersyfikacji
Value Based Management (VBM), Strategic controlling, Diversification strategy
Abstrakt
Klasyczne strategie konkurowania to dążenie do uzyskania przywództwa kosztowego lub odróżnienia się od konkurentów poprzez unikatowość oferty (dyferencjacja). Według tradycyjnego podejścia, przedsiębiorstwa powinny traktować strategie przywództwa kosztowego oraz dyferencjacji (dwie główne strategie konkurencji) jako wysoce alternatywne, co oznacza, że próba jednoczesnej realizacji obu strategii prowadzi do gorszych wyników. Jeśli zatem przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników powinno dokonać wzajemnie wykluczającego się wyboru między ogólnymi strategiami. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
 2. Abel D.F.: Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy. Poltext, Warszawa 2000.
 3. Ludwiński M.: Po co firmie centra odpowiedzialności? http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Po-co-firmie-centra-odpowiedzialnosci-l 835818.html
 4. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Rajzer M.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2001.
 6. Zelek A.: Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2002.
 7. Caputa W., Szwajca D.: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Ansoff H.I.: Strategies for Diversification. "Harvard Business Review" 1957, Vol. 35, No 5.
 9. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2009.
 10. Suszyński C.: Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania nr 355, Warszawa 1992.
 11. Safin K.: Zarządzanie małą firmą. AE, Wrocław 2001.
 12. Kenny G.: Strategia dywersyfikacji - wzrost poprzez zróżnicowanie. Wydawnictwo Explanator, Poznań 2010.
 13. Bielecka-Odyniec A.: Strategia dyferencjacji jako obszar zmian w działaniach przedsiębiorstw na przykładzie województwa podlaskiego. W: Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami. Red. J. Szabłowski. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2009.
 14. Harvard Business Essentials; Strategia. Opracuj i zastosuj najlepszą strategię dla swojej firmy. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 15. Porter M.: Competitive Strategy. The Free Press. New York 1980.
 16. Rudawska I.: Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na relacjach rynkowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 9.
 17. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2005.
 18. M. Smolarek: Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, www.sbc.org..pl/content/10637/smolarek2.pdf
 19. Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 20. R.L. Ackoff: Zasady planowania w korporacjach. PWE, Warszawa 1993.
 21. T. Gołebiowski: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 22. L.R. Bittel: Krótki kurs zarządzania. PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu