BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w podmiotach leczniczych - studium przypadków
The Application of Balance Scorecard in Medical Entities. A Case Study
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 129, s. 97-113, tab, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowie, Cele strategiczne, Szpitalnictwo, Strategiczna Karta Wyników
Health, Strategic goals, Hospital service, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podsumowując, należy stwierdzić, iż każdy z badanych szpitali zbudował Zrównoważoną Kartę Dokonań, wiążąc ją zarówno z misją i strategią szpitali, jaką i ze szczegółowymi celami strategicznymi. Zrównoważona Karta Dokonań Szpitala A charakteryzuje się najmniejszą liczbą wymienionych celów strategicznych, dla wszystkich jednak opracowano zarówno efekty realizacji celów, jak i czynniki przyszłego sukcesu. Karty Szpitali B i C są znacznie bardziej szczegółowe, wyróżniono tu odpowiednio 18 i 28 celów strategicznych, jednak w żadnym z tych szpitali nie opracowano czynników przyszłego sukcesu, koncentrując się jedynie na miernikach. Należy podkreślić, iż mierniki mówią o przeszłości, natomiast czynniki przyszłego sukcesu sygnalizują przyszłość [Kaplan, Norton 2006]. Karta zawierająca same mierniki realizacji celów nie wyjaśnia, w jaki sposób jednostka zamierza osiągnąć wyznaczone cele, jak również nie pozwala ocenić, czy strategia jest prawidłowo realizowana. Mając na uwadze powyższe, wydaje się, iż ZKD szpitali B i C powinny być rozszerzone o czynniki przyszłego sukcesu, charakterystyczne dla każdej z rozpatrywanych jednostek. We wszystkich analizowanych Kartach zaobserwowano pewne obszary wspólne, charakterystyczne dla branży szpitalnej. Dotyczy to np. obszarów analizy poziomu satysfakcji pacjentów, jakości świadczonych usług medycznych, zakresu dostępności pacjentów do świadczeń medycznych. Istnienie wspólnych obszarów w ZKD pozwala na prowadzenie analizy porównawczej i ocenę wyników działalności szpitali. Analiza wyników działalności szpitali powiązana z analizą porównawczą w wyodrębnionych w Zrównoważonych Kartach Dokonań obszarach pozwala na identyfikację tych czynników, które w największym zakresie przyczyniają się do podnoszenia zarówno jakości świadczonych usług, jak i efektywności wykorzystywanych przez szpitale zasobów.(abstrakt oryginalny)

Balance Scorecard is a tool which supports strategic management. It is increasingly applied in the activities of medical entities. The present article presents the principles of Balance Scorecard construction in three selected hospitals. A comparative analysis was conducted with regard to the translation of the mission, vision and strategy of hospitals into the strategic goals as well as measurements pointing to the degree of their implementation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen H. i in. [2012], Application of the balanced scorecard to an academic medical center in Taiwan: The effect of warning systems on improvement of hospital performance, "Journal of the Chinese Medical Association" 75, s. 530-535.
 2. Chen X. i in. [2006], Using the balanced scorecard to measure Chinese and Japanese hospital performance, "International Journal of Health Care", 19 (4), s. 339-350.
 3. Dobska M., Rogoziński K. (red.) [2008], Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa
 4. Drążek Z., Niemczynowicz B. [2003], Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 5. Głowacka M. D., Glicki J., Mojs E. [2009], Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Hass-Symotiuk M. (red.) [2011], System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 7. Jakimowicz H. [2007], Płaszczyzny oceny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zbilansowanej Karcie Dokonań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Rachunkowości", 30 (478), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 137-145.
 8. Kaplan R. S., Norton D. P. [2006], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działalnie, PWN, Warszawa.
 9. Rabbani F. i in. [2011], Understanding the context of balanced Scorecard implementation: a hospital-based case study in Pakistan, "Implementation Science", 6:31.
 10. Stępniewski J. (red.) [2008], Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Świderska G. K. (red.) [2003], Rachunkowość zarządcza, a rachunek kosztów, t. 2, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu