BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżaniak Justyna M. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA)
Tytuł
Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na przykładzie laureatów konkursu "Przyjazna wieś"
Good practices in rural areas development based on the example of the "Friendly Countryside" competition winners
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2012, t. 29, s. 247-263, bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Obszary wiejskie, Fundusze unijne, Rozwój obszarów wiejskich, Dobre praktyki
Spatial development, Rural areas, EU funds, Rural development, Good practice
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano przykłady dobrych praktyk zagospodarowania przestrzeni wiejskiej dzięki pozyskanym funduszom unijnym, które powstając przyczyniły się do wielofunkcyjnego rozwoju tychże obszarów. W charakterystyce poszczególnych projektów opisano czynniki, które miały wpływ na lokalizację nowych obiektów w danej przestrzeni.(abstrakt oryginalny)

The "Friendly Countryside" competition is directed to all subjects operating in rural areas which raise EU funds for rural area development. The projects were assessed in three categories: technical, social and environmental infrastructure. The winners of previous three editions of the competition implemented interesting initiatives which rank among good practices in using EU funds. This article presents, but is not limited to, a success achieved by Międzychód commune (Wielkopolskie Province) which adapted an old farm to the Centre for Regional and Natural Education (CERiP) in Mniszki. Influence of local community, as well as partner activities consisting of planning, building and functioning of the complex are described. Then, a renovation initiative is presented, performed in Słupsk, with monuments owned by The Museum of Middle Pomerania. With the example of Marklowice commune (Śląskie Province), which carried out a "Tropical Island" project, issues concerning inappropriate development of rural areas are raised. Finally, characteristics of initiatives and operations that have won the "Friendly Countryside" title are presented. The competition is held under the auspice of the Ministry of Agriculture and Rural Development by the National Rural Network and co-financed from the Rural Development Programme 2007-2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biczkowski M., Knieć W., Kukowski J., 2011, Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystywania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko- pomorskiego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
  2. Empowerment w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2010, Centrum Projektów Europejskich, Krajowa Instytucja Wspomagająca, Warszawa. http: //www. zielonesercepomorza. pl/kulturowo/cieka- we_miejsca/kraina_w_krate.html [dostępny: 20 I 2012].
  3. Hałasiewicz A., Knieć W., 2008, Leader Budowanie potencjału społecznego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
  4. Kaleta A., 2008, Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  5. Świderski A., 2010, Doświadczenia gminy Sieraków w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej [w:] R. Rudnicki (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 179-188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu