BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Władysław (University of Szczecin, Poland), Janasz Krzysztof (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Innovation management in organization
Źródło
Perspectives of Innovations, Economics and Business, 2012, vol. 11, nr 2, s. 100-109, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Organizacja, Finanse, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Management, Organisation, Finance, Innovation management
Abstrakt
The authors of the article present issues relating to innovation management in organisation. They discuss factors that determine making innovative decisions as well as new strategy, i.e. Europe 2020 that may be an opportunity to redefine Polish innovation policy and a chance for Polish enterprises to develop. The authors emphasize a fundamental role of capital in financing innovative activity conducted by enterprises, and present one of models for the implementation of public and private capital in financing this sphere. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, 2010. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, Brussels, March
 2. Hippel von, E., 2007. Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation, in: Science, technology and innovation indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs, OECD, Paris
 3. Janasz, K., 2010. Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa
 4. Janasz, K., 2012. Finansowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, In: Wiśniewska, J., Janasz, K. (Eds.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa, pp.225-32
 5. Janasz, W. and Kozioł-Nadolna, K., 2011. Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa, pp.53-86
 6. Janasz, W., 2011. Wprowadzenie, In: Janasz, W. (Ed.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa, pp.9-16
 7. Meeting the challenge of Europe 2020, 2011. "The Transformative Power of Service Innovation," Report by the Expert Panel on Service Innovation in the EU, February, p. 3
 8. Mirowski, Ph. and Sent, E-M., 2007. The commercialization of science and response of STS, In: Hackett, E.,  Amsterdamska, O., Lynch, M., and Wajcman, J. (Eds.), The Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition,The MIT Press
 9. Noga, A., 2009. Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 10. Olędrowicz, M. and Krupowicz, R., 2010. Europa 2020: Komisja Europejska przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy. Portal Innowacji, August, pp. 2-3
 11. Prahalad, C. and Krishnan, M., 2010. Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, p.15
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1804-0519
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu