BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy
Institutional Reforms in Financial Markets in Response to the Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 15-29, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym, Kryzys gospodarczy
Financial markets, Financial market supervision, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przy ocenie projektowania i wdrażania reform instytucjonalnych szczególnie ciekawe wydają się trzy obszary analizy. Po pierwsze, punktem wyjścia staje się diagnoza instytucjonalnych uwarunkowań rynków finansowych jako kluczowej przesłanki wystąpienia kryzysu finansowego. Po drugie, istotne zdaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zmiany instytucjonalne podejmowane ad hoc w reakcji na zjawiska kryzysowe nie zaburzą spójności ukształtowanego wcześniej ładu instytucjonalnego. Po trzecie wreszcie, szereg kontrowersji dotyczy kierunku przyszłych reform instytucjonalnych, głównie w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi. (abstrakt oryginalny)

When evaluating design and implementation of institutional reforms, three areas seem particularly noteworthy. Firstly, the square one is diagnosis of institutional framework for financial markets as the underlying impetus fuelling the financial crisis. Secondly, the queries like: could ad hoc institutional changes deployed in response to crisis symptoms distort the prior coherent institutional order, need answering. Thirdly, there are a number of controversies surrounding the future institutional reforms, especially in the field of financial supervision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessandri P., Haldane A.G. (2009), Banking on the State, Bank of England, November.
 2. Annual Report (2009), Bank of International Settlements, Basel, June, nr 79.
 3. Annual Report (2010), Bank of International Settlements, Basel, June, nr 80.
 4. Basel III (2012), http://www.moodysanalytics.com/Insight/Regulations/Basel-III.aspx
 5. Davies H., Greek D. (2010), Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kacprzyk A. (2009), Kryzys finansowy 2008-2009 - przesłanki, kontrowersje, perspektywy, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kawa P. (2008), Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji, [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Kawa P., Maciak K. (2011), Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego, Zeszyt Naukowy nr 23, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie WSZiB w Krakowie, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2011.
 9. Rajan R. (2010), Fault Lines, Princeton University Press, Princeton.
 10. Regulating Financial Services for Sustainable Growth (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank, Brussels, 2-nd June, COM(2010) 301 final.
 11. Rekomendacja SIL dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie (2011), KNF, Warszawa.
 12. Rekomendacja T: dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2010), KNF, Warszawa.
 13. Shirakawa M. (2009), Reforming the Framework of Prudential Regulation - Assessment and Challenges, "BIS Review", nr 156.
 14. Sławiński A. (2010), Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista", nr 2.
 15. Soros G. (2008), New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of2008 and What it Means, Public Affairs, New York.
 16. Strategies for Aligning Stimulus Measures with Long Term Growth (2009), OECD, Paris.
 17. Strengthening sanctions for violations of EU financial services rules: the way forward (2010), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1678&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 18. Subbarao D. (2010), Redefining Central Banking, "Finance and Development", June.
 19. Summers L. (2008), Our creative mortgage crisis, www.creativecapitalism.typepad.com/creative_capitalism/2008/07,our-creative-mo.html
 20. The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis (2009), IMF, March.
 21. Treasury Department Outlines Reforms to U.S. Financial Supervision and Regulation (2009), http://www.stblaw.com/content/publications/pub838.pdf
 22. Zandi M. (2009), Financial Shock. Updated Edition, FT Press, Upper Saddle River.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu