BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolska Aleksandra (Uniwersytet Gdański, doktorantka)
Tytuł
Dezintegracja nadzoru finansowego w Polsce - konieczność czy alternatywa?
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 45-58, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Nadzór nad rynkiem finansowym, Banki centralne
Financial market supervision, Central banks
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza współzależności pomiędzy prawem a gospodarką i związanych z tym implikacji dla struktury nadzoru nad polskim rynkiem finansowym. Integracja organizacyjna organów nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce rozpoczęta się w 2006 r., a jej główne przyczyny miały zarówno charakter gospodarczy, jak i polityczny. Niemniej jednak, podczas gdy w Polsce tworzono zintegrowany model nadzoru, na szczeblu Unii Europejskiej postulowano potrzebę wprowadzenia dualistycznego systemu nadzoru finansowego, opartego na podziale zadań pomiędzy dwa organy nadzoru, gdzie jeden z nich sprawuje nadzór ostrożnościowy, a drugi - pełni nadzór nad prowadzoną działalnością. Koncepcja taka znalazła poniekąd odzwierciedlenie w nowej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, przyjmując w obszarze nadzoru makroostrożnościowego podejście zintegrowane, zaś w płaszczyźnie nadzoru mikroostrożnościowego - podejście sektorowe. Unia Europejska wyraźnie postawiła w ten sposób akcent na krajowe banki centralne oraz Europejski Bank Centralny jako te instytucje, które wywierają największy wpływ na efektywność sieci bezpieczeństwa finansowego. Argumentów za łączeniem funkcji polityki pieniężnej i nadzoru bankowego w banku centralnym jest wiele, a ostatni kryzys globalny dowiódł ponadto, że pierwszą instytucją, która może skutecznie zareagować na problemy związane z zarządzaniem płynnością i złagodzić tego typu kryzys jest właśnie bank centralny. W Polsce integracja organizacyjna nadzoru nad rynkiem finansowym zakończyła się w styczniu 2008 r., natomiast nowa architektura nadzoru finansowego w Unii Europejskiej funkcjonuje od stycznia 2011 r. Po ponad czterech latach działalności Komisji Nadzoru Finansowego nadszedł więc czas do podjęcia na nowo dysputy na temat redefinicji najbardziej odpowiedniego modelu nadzoru w Polsce, którym zdaniem autorki jest model nadzoru "Twin Peaks". (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Briault C. (1999), The Rationale for a Single National Regulator, Occasional Paper 2, maj 1999 r., www.fsa.gov.uk, publ. z dnia 04.01.2010 r.
 2. Chmielnicki P. (2010), Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych, LexisNexis, Warszawa.
 3. Davies H., Green D. (2010), Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, PWN, Warszawa.
 4. Fojcik-Mastalska E. (2010), Bank centralny, [w:] System prawa finansowego, pod red. J. Głuchowskiego, tom IV, Wolters Kluwer, 2010.
 5. George E.A.J. (1994), The Pursuit of Financial Stability, Bank of England, www.bankofengland. co.uk, publ. z dnia 27.04.2012 r.
 6. Gliniecka J. (2010), Europejski system banków centralnych, [w:] System prawa finansowego pod red. J. Głuchowskiego, tom IV, Wolters Kluwer, 2010.
 7. Gromek T. (2009), Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, Departament systemu finansowego Narodowego Banku Polski, Warszawa.
 8. Gronkiewicz-Waltz H. (2011), Europejski system nadzoru finansowego jako skutek kryzysu finansowego? [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego pod red. H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyńskiego, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Gwizdała J. (2010), Nadzór bankowy w Polsce w aspekcie regulacji Unii Europejskiej, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu, Warszawa.
 10. Klimczak B. (2006), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Mayer L. (1999), An Agenda for Bank Supervision and Regulation, Remarks Before the Institute of International Bankers.
 12. Miklaszewska E. (2010), Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Mroczkowski R. (2011), Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Narodowy Bank Polski (2009), Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 15. Nieborak T. (2011), Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Piotrowska-Marczak K. (2013), Destabilizacyjna czy mobilizacyjna rola kryzysów finansowych? [w:] System prawno-finansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, M. Wróblewskiej, CeDeWu, Warszawa.
 17. Samcik M. (2011), Będzie łatwiej o kredyt? "Gazeta Wyborcza" wydanie z dnia 21 października 2011 r.
 18. Stocka A., Kołacz J. (2009), Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 19. Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność - gwałtowny wzrost i co dalej? Difin, Warszawa.
 20. Taylor M. (1995), Twin Peaks: A Regulatory Structure of a New Century, Centre for the Study of Financial Innovation.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2005, Nr 1, poz. 2, t.j. ze zm.).
 22. Żyro T. (2006), Wstęp do politologii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu